Người Việt Ngày Nay
Breaking News
Home / TIN TỨC / TIN THƯƠNG MẠI / Medicare: Thời Gian Ghi Danh Hàng Năm

Medicare: Thời Gian Ghi Danh Hàng Năm

Medicare là một chương trình bảo hiểm y tế của liên bang dành cho người sinh sống hợp pháp tại Hoa Kỳ, từ 65 tuổi trở lên, hoặc đang bị tàn phế thể xác hay tâm thần. Medicare giúp thanh toán một phần chi phí cho các dịch vụ y tế và dụng cụ chăm sóc sức khỏe của những người trong diện nêu trên.
Medicare là chương trình quy mô của chính phủ liên bang sử dụng ngân sách lên đến hàng tỷ đô la mỗi năm. Medicare hoàn toàn khác biệt với chương trình trợ cấp y tế của riêng tiểu bang Washington, Apple Health tương đương với Medicaid. Medicare có nhiều phần riêng biệt, mỗi thứ bảo hiểm cho những dịch vụ khác nhau, và được cấp cho cá nhân hội đủ điều kiện bất kể đến nhu cầu tài chánh.
Khi ghi danh vào một chương trình Medicare, chúng ta không bị bắt buộc phải gắn chặt với chương trình đó vĩnh viễn. Nếu nhu cầu chăm sóc sức khỏe thay đổi theo thời gian, đồng hương chúng ta nên thay đổi chương trình bảo hiểm cho phù hợp. Việc thay đổi này tối thiểu mỗi năm một lần vào khoảng Thời Gian Ghi Danh Hàng Năm (Open Enrollment Period) từ ngày 15/10 cho đến ngày 7/12.
Theo chia sẻ của anh Đô Nguyễn, một chuyên viên về Medicare đang làm việc cho Medicare Enrollment Center ở Tacoma, Thời Gian Ghi Danh Hàng Năm là dịp cho đồng hưong chúng ta xem lại bảo hiểm Medicare của mình để giữ lại hoặc thay đổi các chương trình chăm sóc sức khỏe mới phù hợp hơn và cần thiết cho năm tới.
Anh Đô cho biết thêm, theo quy định chính phủ liên bang đài thọ một phần các chi phí cho các dịch vụ y tế và dụng cụ chăm sóc sức khỏe cho người sử dụng bảo hiểm Medicare, có thể lên đến 80%, và phần còn lại chúng ta phải tự trả. Những tốn kém này đôi khi rất khó lường, trong nhiều trưòng hợp chi phí bịnh viện lên tới cả trăm ngàn đồng, nếu người sử dụng bảo hiểm Medicare phải trả 20% cho tốn kém trên, nghĩa là họ phải trả thêm vài chục ngìn đô la, đây là con số không phải nhỏ. Nhưng may mắn trên thị trường chăm sóc sức khỏe hiện nay có nhiều chương trình bảo hiểm bổ sung Medicare của các công ty tư nhân, được sự cho phép của chính phủ, có thể giúp người sử dụng bảo hiểm Medicare trang trải các phần còn lại.
Các chương trình bảo hiểm bổ sung Medicare này có thể giúp chi trả phần chi phí chăm sóc sức khỏe của người bịnh mà Medicare liên bang không đài thọ, như là co-pay và các khoản khấu trừ… Các chương trình Bảo Hiểm Bổ Sung Medicare (Medicare Supplements) cũng cung cấp bảo hiểm cho các dịch vụ mà bảo hiểm Medicare nguyên thủy không đài thọ như các dịch vụ chăm sóc y tế khi đi du lịch bên ngoài Hoa Kỳ… Nếu đồng hương có bảo hiểm Medicare nguyên thủy và có thêm chương trình Bảo Hiểm Bổ Sung, khi hữu sự chính phủ liên bang sẽ trả phần của số tiền được Medicare chấp thuận cho chi phí chăm sóc sức khỏe được bảo hiểm, sau đó, Bảo Hiểm Bổ Sung sẽ chi trả phần còn lại theo hợp đồng. Có nhiều chương trình Bảo Hiểm Bổ Sung khác nhau, có loại, người mua phải trả thêm bảo phí, cũng có loại, hoàn toàn miễn phí.
Cũng nhân dịp này, anh Đô nhắn đến độc giả cần thận trọng cảnh giác trong thời gian ghi danh Medicare. Một số phần tử xấu lợi dụng dịp này thường giả danh là nhân viên An Sinh Xã Hội hay Medicare gọi điện đến lừa đảo hay đánh cắp thông tin cá nhân của người ghi danh chương trình bảo hiểm Madicare. Cần nên ghi nhớ rằng, cơ quan liên bang không bao giờ gọi phone hăm dọa yêu cầu người dân cung cấp số an sinh xã hội hay đóng tiền phạt …tất cả mọi liên lạc đều qua thư tín hay email.
Để giúp đồng hương tìm hiểu thêm về vấn đề phức tạp này, hàng tuần vào ngày thứ Bảy tại trụ sở cộng đồng ở trên lầu chợ Ba Miền 6951 MLKing Jr Way S # 223, có người giải thích và hướng dẫn về Medicare. Riêng đồng hưong ở Tacoma hay các vùng lân cận có thể liên lạc với anh Đô Nguyễn ở số 206-602-0690 hoặc đến trực tiếp tại văn phòng ở số 2608 So 47th St # C, Tacoma, WA 98409 (trong cùng building đối diện văn phòng SSA ở Tacoma).

About nvngaynay

Comments are closed.

Scroll To Top