Người Việt Ngày Nay
Breaking News
Home / TIN TỨC / Chiến dịch bãi nhiệm Nghị viên Kshama Sawant thu nhận hơn chữ ký cần thiết

Chiến dịch bãi nhiệm Nghị viên Kshama Sawant thu nhận hơn chữ ký cần thiết

Sau nhiều tháng vận động, chiến dịch “Recall Sawant” đã thu thập được hơn 16.000 chữ ký, vượt hơn yêu cầu, để giao nộp cho cơ quan bầu cử quận King tiến hành bãi nhiệm nữ Nghị viên của thành phố Seattle là bà Kshama Sawant.
“Sau 15 tháng đưa ra lời kêu gọi bãi nhiệm bà Sawant, cuối cùng cũng đã đến lúc chúng tôi có thể gửi chữ ký và chuyển sang giai đoạn tiếp theo là đưa cuộc bãi nhiệm lên lá phiếu cho cử tri quyết định”. Henry Bridger, người quản lý chiến dịch bãi nhiệm Sawant tuyên bố.
Bắt đầu từ ngày 16/9, văn phòng bầu cử quận King sẽ mất từ ​​hai đến bốn tuần để xác nhận hàng chục ngàn chữ ký ủng hộ bãi nhiệm bà Sawant.
Theo cơ quan bầu cử quận King, luật tiểu bang yêu cầu họ tổ chức cuộc bầu cử bãi nhiệm trong khoảng thời gian từ 45-90 ngày kể từ khi chữ ký được chứng nhận.

About nvngaynay

Comments are closed.

Scroll To Top