Người Việt Ngày Nay
Breaking News
Home / ĐỜI SỐNG / Của Cêsa Trả Cêsa. Của Thiên Chúa, trả cho Chúa – Chúa Nhật 29 Thường Niên A

Của Cêsa Trả Cêsa. Của Thiên Chúa, trả cho Chúa – Chúa Nhật 29 Thường Niên A

Dân gian tin rằng Ông Trời sáng tạo mọi sự và thưởng phạt công minh. Kitô Giáo qui chiếu niềm tin đó lên Thiên Chúa Tối Cao, là Chủ của lịch sử trái đất, thời gian và con người.
Chúa Nhật 29 thường niên A này, Phụng vu Lời Chúa chọn Bài đọc I của Đại Ngôn Sứ I-sa-i-a để nói lên tình yêu thương và quan phòng, khi Chúa đã kiêu gọi một người từ 150 năm trước khi ông sinh ra, để đưa dân bị lưu đày từ Babylon (586 BC) về quê nhà Do Thái năm 538 BC. Người đó là ai?.
Tới thời Tân Ước, Chúa Giêsu cũng xác nhận quyền từ Trời được trao cho con người từng thời kỳ, để phục vụ nhau khi nói “của Cêsa thì trả cho Cêsa.
Xin đọc ba bài Lời Chúa sau đây và cũng xin Chúa soi sáng để hiểu thêm ý Chúa và sống cho phải lẽ: của Chúa thì trả cho Chúa.
Bài Ðọc I: Is 45, 1. 4-6. Trích sách Tiên tri Isaia.
Ðây Chúa phán cùng Cyrô, kẻ xức dầu của Chúa mà Ta đã cầm tay hữu nó, để bắt các dân suy phục trước mặt nó, bắt các vua quay lưng lại, mở các cửa trước mặt nó, và các cửa không được đóng lại:
Nhân vì Giacóp tôi tớ Ta, và Israel kẻ Ta kén chọn, Ta đã gọi đích danh ngươi: Ta đã kêu gọi ngươi khi ngươi không nhận biết Ta. Ta là Chúa, và chẳng còn chúa nào khác: ngoài Ta ra, không có Thiên Chúa nào nữa. Ta đã thắt lưng cho ngươi khi ngươi không nhận biết Ta, để các kẻ từ đông sang tây nhận biết rằng ngoài Ta ra không có ai khác: Ta là Chúa, và chẳng có chúa nào khác.
Ðáp Ca: Tv 95, 1 và 3. 4-5. 7-8. 9-10a và c
Ðáp: Hãy kính tặng Thiên Chúa quyền thế với vinh quang (c. 7b).
Xướng: Hãy ca mừng Thiên Chúa bài ca mới, hãy ca mừng Thiên Chúa, hỡi toàn thể địa cầu. Hãy tường thuật vinh quang Chúa giữa chư dân, và phép lạ Người ở nơi vạn quốc. – Ðáp.
Xướng: Vì Thiên Chúa, Người hùng vĩ và rất đáng ngợi khen, Người khả uý hơn mọi bậc chúa tể. Vì mọi chúa tể của chư dân là hư ảo, nhưng Thiên Chúa đã tác tạo trời xanh. – Ðáp.
Xướng: Hãy kính tặng Thiên Chúa, hỡi người chư dân bá tánh, hãy kính tặng Thiên Chúa quyền thế với vinh quang, hãy kính tặng Thiên Chúa vinh quang xứng với danh Người. Hãy mang lễ vật, tiến vào hành lang nhà Chúa. – Ðáp.
Xướng: Mặc lễ phục, thờ lạy Thiên Chúa. Toàn thể địa cầu, hãy run sợ trước thiên nhan, hãy công bố giữa chư dân rằng Thiên Chúa ngự trị. Người cai quản chư dân theo đường đoan chính. – Ðáp.
Bài Ðọc II: 1 Tx 1, 1-5b Khởi đầu thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Thêxalônica.
Phaolô, Silvanô và Timôthêu kính gửi giáo đoàn thành Thêxalônica trong Thiên Chúa Cha và trong Chúa Giêsu Kitô. Nguyện chúc cho anh em được ân sủng và bình an.
Tôi hằng tạ ơn Thiên Chúa cho mọi người anh em, trong khi tôi cầu nguyện, tôi hằng nhớ đến anh em không ngừng; tôi nhớ đến sự nghiệp của lòng tin, công việc của lòng bác ái, sự vững lòng trông cậy của anh em vào Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, trước mặt Thiên Chúa là Cha chúng ta. Hỡi anh em là những kẻ được Thiên Chúa yêu mến, tôi từng biết anh em được Chúa tuyển chọn, bởi vì Tin Mừng của chúng tôi ở nơi anh em, không phải chỉ với lời nói mà thôi, mà là với quyền năng, với Thánh Thần và với lòng xác tín.
Phúc Âm: Mt 22, 15-21. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, các người biệt phái họp nhau lại bàn mưu để bắt bẻ Chúa Giêsu trong lời nói. Các ông sai môn đồ của các ông đi với những người thuộc phái Hêrôđê đến nói với Người rằng: “Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là người ngay chính, căn cứ theo sự thật mà dạy bảo đường lối Thiên Chúa. Thầy chẳng cần để ý đến ai, vì Thầy không tây vị người nào. Vậy xin Thầy nói cho chúng tôi biết Thầy nghĩ thế nào: Có được phép nộp thuế cho Cêsarê hay không?” Chúa Giêsu thừa hiểu ác ý của họ, nên nói: “Bọn người giả hình, các ngươi gài bẫy Ta làm gì? Hãy đưa Ta xem đồng tiền nộp thuế”. Họ đưa cho Người một đồng bạc. Và Chúa Giêsu hỏi họ: “Hình tượng và danh hiệu này là của ai?” Họ thưa rằng: “Của Cêsarê”. Bấy giờ Người bảo họ rằng: “Vậy, cái gì của Cêsarê thì hãy trả cho Cêsarê, và cái gì của Thiên Chúa thì hãy trả cho Thiên Chúa”.
Đôi dòng ghi chú và tâm tình.
Qua bài đọc I và trong thực lịch sử, Vua Cyrô Đại Đế (600 hay 576-530BC) nước Iran, đã 30 lần được nhắc tên trong Thánh Kinh. Ông được Thiên Chúa cho chiến thắng vua Chúa trong vùng (45: 1). Ông được gọi là Mục Tử của dân Chúa và là người làm vui lòng Chúa (44:28). Ông là người làm phúc cho Israel (41:2-25, 42:6). Chính Ông ký sắc lệnh cho dân Chúa hồi hương, đồng thời cũng cung cấp tiền bạc trong ngân khố để xây dựng lại đền thờ tại Giêrusalem. Vì chỉ có Ngài là Thiên Chúa tối thượng duy nhất. (Is.26:13, 43:11, 44:6,8) như đã được ghi trong 10 Điều Răn thời Moisê (XH 20:2-3, 6)
Qua bài Phúc Âm. Tương tự như tình cảnh của bất cứ Vị Lãnh Đạo thế quyền nào muốn “tát cạn đầm lầy” chính trường bê bối trong lịch sử xưa nay, Chúa Giêsu cũng đang bị ít là cả hai phe Do Thái thời đó chống đối, do Chúa muốn canh tân. Hai phe đó là Biệt Phái Pharisiêu bảo căn nhiệt thành với lề luật cũ bài ngoại và nhóm Hêrôđê vọng ngoại đang cộng tác với chính quyền Roma thực dân thống trị.
Hai phe nầy, trước kia đối nghịch nhau, nay liên kết tìm cách hại Chúa qua câu hỏi có nên nộp thuế cho vua Cêsa – đang xâm lặng và thống trị Do Thái – không? Trả lời có hay không đều bị sập bẫy chính trị và tôn giáo.
Chúa Giêsu thấu suốt lòng họ nên bảo họ đưa ra đồng tiền dùng để đóng thuế. Đồng tiền nầy có uy hiệu của Cêsa dùng chung cho cả Đế Quốc.
Nhân đây Chúa Giêsu lập lại bài học làm người có hồn có xác cho mọi thời khắp nơi:
“Cái gì của Cêsa, trả Cêsa; cái gì của Thiên Chúa, trả cho Chúa”.
Nữa câu đầu đã được thiên hạ dùng phổ thông trong mọi lãnh vực, có nhiều lúc cũng lắm lạm dụng trong suốt 20 thế kỷ qua, để lấy lại công bằng cho cừu non hay chiếm đoạt kiểu chó sói trong dụ ngôn của Lafontain (1621-1695) cho mình những gì họ muốn.
Ở đây Chúa Giêsu chấp nhận bổn phận công dân trần thế của Cêsa, qua việc đóng thuế ở đây (22:21) và khi bảo Thánh Phêrô đóng thuế cho hai Thầy trò (Mt. 17: 24-27).
Dù quyền năng trên trời dưới đất trong tay Chúa, nhưng nước Người không thuộc về thế gian nầy (Gn. 18: 36). Ở đây, giới hạn trong bài Phúc Âm và phạm vi tôn giáo. Nên Ngài không chủ trương lật đổ thế quyền dù là ngoại lai đang thống trị mà muốn mọi người yêu thương nhau như chính mình.
Nói cách khác, mọi người đều có bổn phận góp phần xây dựng xã hội trần thế tuỳ khả năng và trình độ của mình. Cũng vậy, vua chúa hay thứ dân phải đối xử và phân chia phúc lợi cho nhau như cho mình (Gn. 13: 34).
“Của Chúa, trả cho Chúa” là bổn phận hay tinh thần với niềm tin hay tôn giáo của mình. Chúa đã sinh dựng mình làm người bình thường có trí khôn để nhận biết và phân biệt, tức là cho mình những ơn gọi “đoàn sủng’ để phục vụ Chúa qua việc phục vụ nhau. Cụ thể là những hội đoàn trong giáo xứ.
Người Âu Mỹ tự ý thức bổn phận đóng góp công của vào giáo xứ địa phương một cách tự nguyện và vui lòng, có khi tới 10% lợi tức thu nhập trước khi trừ thuế.
Tại nước Đức và một số nước Bắc Âu, từ 8 – 10% được trừ thẳng từ chi phiếu lương. Những số tiền nầy được gởi tới văn phòng trung ương tôn giáo của người đóng góp hoặc tới Bộ Xã Hội nếu mình khai không tôn giáo.
Người tín hữu tin rằng mọi tiền tài danh lợi đề từ Chúa cho. Nay đóng góp lại phần nào cho Chúa, chả sao. Rồi Chúa sẽ rộng lượng cho mình những thứ khác ngoài kỳ vọng của mình.
Lời Nguyện
Cầu cho các tín hữu biết luôn yêu mến tổ quốc của mình và gương mẫu trong việc tuân giữ luật pháp.
Cầu cho các tín hữu luôn biết sống đoàn kết thương yêu và nâng đỡ nhau trong cuộc sống thường ngày.
Cầu cho các tín hữu biết chu toàn mọi trách nhiệm đối với Chúa và làm tròn nghĩa vụ của một người công dân
Xin cho chúng con biết hết lòng yêu mến và bảo vệ tổ quốc chúng con.

vô hạ

About nvngaynay

Comments are closed.

Scroll To Top