Người Việt Ngày Nay
Breaking News
Home / ĐỜI SỐNG / Chúa Giêsu Giảng Dạy Như Đấng Có Uy Quyền – Chúa Nhật IV Thường Niên B

Chúa Giêsu Giảng Dạy Như Đấng Có Uy Quyền – Chúa Nhật IV Thường Niên B

Thánh Kinh cho biết Chính Thiên Chúa đã chọn lựa Ông Abraham chừng 2000 năm trước Công Nguyên, làm tổ phụ dân Irael để dọn đường cho Đấng Cứu Thế đến trong dân tộc này.
Trong tầm chừng 500 – 700 năm đầu, chính Thiên Chúa trực tiếp điều hành và lãnh đạo dân của Ngài cho tới khi Môsê xuất hiện. Ông được coi là tổ phụ thứ hai sau Abraham. Ông đưa dẫn dân từ cảnh tang tóc nô lệ Ai Cập về miền Đất Hứa. Ông là Ngôn Sứ đầu tiên thông truyền mệnh lệnh của Chúa cho dân. Chức vụ này, ngày nay gọi là Phát Ngôn Nhân của chính phủ.
Hai Chúa Nhật trước, Phụng Vụ lời Chúa tường thuật việc Chúa Giêsu chọn bốn môn đệ đầu tiên cho cuộc đời công khai trực tiếp rao giảng Tin Mừng. Chúa Nhật IV thường niên này, Lời Chúa hướng dẫn dân Chúa hôm nay hướng về vị tiên tri cao cả sau cùng kể từ Môsê. Ngài sẽ truyền cho dân những gì mà trong khoảng 1500 -1200 năm trước, Môsê đã nói với dân trên chặng đường 40 năm lang thang trong sa mạc. Khi đến, Ngài sẽ tóm gọn Cựu Ước và nâng lên tầm cao tinh thần qua lời giảng dạy như Đấng có uy quyền. Xin đọc nguyên văn Lời Chúa bên dưới, cùng xin giúp chúng con thấu hiểu Ngài nhiều hơn.
BÀI ĐỌC I: Đnl 18, 15-20 “Ta sẽ gầy dựng một tiên tri và Ta sẽ đặt lời Ta vào miệng người”.
Bài trích sách Đệ Nhị Luật.
Môsê nói với dân chúng rằng: “Chúa là Thiên Chúa các ngươi, sẽ gầy dựng giữa các ngươi và giữa những anh em các ngươi, một tiên tri như ta: các ngươi sẽ nghe lời người, như các nguơi đã xin cùng Chúa là Thiên Chúa các ngươi ở Horeb khi có cuộc đại hội, và các ngươi nói rằng: Tôi không muốn nghe tiếng Chúa là Thiên Chúa tôi nữa, tôi không muốn thấy ngọn lửa vĩ đại này nữa, kẻo tôi phải chết. Và Chúa phán cùng tôi: sự họ đã nói, là tốt. Ta sẽ gầy dựng giữa anh em của họ một tiên tri như ngươi; Ta sẽ đặt vào miệng người những lời của Ta, người sẽ nói cho họ biết tất cả những điều Ta sẽ truyền cho người. Và nếu kẻ nào không nghe lời của Ta mà người sẽ nói nhân danh Ta, chính Ta sẽ xét xử nó. Nhưng tiên tri nào tự phụ, nhân danh Ta mà nói lời Ta không truyền phải nói, hoặc nhân danh các thần khác mà nói, thì sẽ chết”.
BÀI ĐỌC II: 1 Cr 7, 32-35 “Người nữ đồng trinh lo lắng việc Chúa, để nên thánh”.
Bài trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.
Anh em thân mến, tôi ước mong anh em khỏi phải lo lắng. Người không có vợ thì lo lắng việc Chúa, và tìm cách làm đẹp lòng Chúa.
Nhưng người đã có vợ thì lo lắng việc đời này, và tìm cách làm đẹp lòng vợ mình, và họ bị chia xẻ. Cũng thế, người phụ nữ không có chồng và đồng trinh thì lo lắng việc Chúa, để nên thánh phần xác và phần hồn. Còn người phụ nữ đã có chồng thì lo lắng việc đời này, và tìm cách làm đẹp lòng chồng mình.
Tôi nói thế vì ích lợi cho anh em, chứ không phải để gài bẫy anh em đâu, nhưng là để hướng dẫn anh em đến đời sống đoan chính và hoàn toàn khắng khít với Chúa.
PHÚC ÂM: Mc 1, 21-28 “Ngài giảng dạy người ta như Đấng có uy quyền”.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.
(Đến thành Capharnaum) ngày nghỉ lễ, Chúa Giêsu vào giảng dạy trong hội đường. Người ta kinh ngạc về giáo lý của Người, vì Người giảng dạy người ta như Đấng có uy quyền, chứ không như các luật sĩ.
Đang lúc đó, trong hội đường có một người bị thần ô uế ám, nên thét lên rằng: “Hỡi ông Giêsu Nadarét, có chuyện gì giữa chúng tôi và ông? Ông đến để tiêu diệt chúng tôi sao? Tôi biết ông là ai, là Đấng Thánh của Thiên Chúa”. Chúa Giêsu quát bảo nó rằng: “Hãy im đi và ra khỏi người này!” Thần ô uế liền dằn vặt người ấy, thét một tiếng lớn, rồi xuất khỏi người ấy.
Mọi người kinh ngạc hỏi nhau rằng: “Cái gì vậy? Đấy là một giáo lý mới ư? Người dùng uy quyền mà truyền lệnh cho cả thần ô uế và chúng vâng lệnh Người”. Danh tiếng Người liền đồn ra khắp mọi nơi, và lan tràn khắp vùng lân cận xứ Galilêa.
Vài hàng ghi chú và tâm tình
Bài đọc I, trích ra từ Sách Đệ Nhị Luật là cuốn cuối trong năm sách đầu của Thánh Kinh Cựu Ước. Năm sách đó còn có tên là Ngũ Thư. Sách Đệ Nhị Luật 34 chương, thì 30 chương đầu đúc kết những lời hay diễn từ có tính cách khuyến dụ, cảm hóa và chinh phục của chỉ một mình Môsê cho con cái Israel. Với giọng điệu thiết tha triều mến, lời của Môsê coi như bản di chúc dài về luật lệ trước khi qua đời.
Cũng nên biết, Thánh Kinh không có sách “Đệ Nhất Luật” mà có sách “Đệ Nhị Luật”? Thưa đó là vì dịch từ tiếng Hy lạp của Thánh Kinh Do Thái là Bản Bảy Mươi, LXX. Bản nầy xuất hiện trong khoảng thế kỷ III – 50 TCN. Và Anh Ngữ ngày nay cũng dịch lại tên sách trên là “Deuteronomy” .
Tên sách gọi là Đệ Nhị Luật, chính là dựa vào câu 18 của chương 17: “Khi lên ngôi vua trị vì, vua phải sao lại cho mình một bản thứ hai của luật này vào một cuốc sách, sao y bản các tư tế Lêvi truyền lại”. Nên có khi sách này cũng được gọi là “Thứ Luật” hay Thánh Kinh Hội dịch là “Phục Truyền Luật Lệ Ký”.
Thật ra Đệ Nhị Luật là bản sao lại, bản diễn giải của bộ luật đã có từ trưóc, mà không là bộ luật mới.
Sau Ông Môsê, Chúa đã hứa và gởi nhiều tiên tri tới để nói với dân nhân danh Chúa (Gr. 1:7,9). Môsê là công cụ thông truyền lời Chúa cho Israel.
Những dòng được trích dẫn trong bài đọc I bên trên, cho thấy Dân Do Thái trông chờ một tiên tri quan trọng như Môsê, sẽ xuất hiện. Nên khi Chúa Giêsu đến, dân chúng đặt câu hỏi liên hệ tới niềm hi vọng được ghi ra trong bài đọc này. Đến thời các tông đồ, lời các ông rao giảng, luôn chứng minh Chúa Giêsu là Đấng đã được Sách Đệ Nhị Luật báo trước cho nhân loại.
Câu 20 cuối của bài đọc I, Chúa răn đe hình phạt bằng cái chết cho tiên tri giả. Câu này cho thấy thời Môsê xa xưa đã xuất hiện hạng người trên. Thời nào cũng có ngôn sứ giả, không chỉ trong tư cách mà còn trong lời rao giảng không do Chúa truyền ban.
Tới bài Phúc Âm của Thánh Luca, Chúa Giêsu vào giảng dạy trong hội đường ngày nghỉ lễ tại Capharnaum và làm phép lạ đầu tiên, đuổi thần ô uế ra khỏi một người. Việc này làm dân chúng sửng sốt.
Trong triều đại của César Augustô, có một biến cố đã làm thay đổi thế giới và lịch sử nhân loại. Lý do vì trẻ Giêsu chào đời trong một tỉnh lẻ xa xôi bên Do Thái, đã biến cả Đế Quốc La Mã thành nước của Chúa năm 313 SCN. Các thần minh của Roma phải lui bước cho một Thiên Chúa chân thật.
Trẻ Giêsu ấy lại có một sức mạnh siêu phàm đảo lộn nhiều giá trị hiện có thời đó, và thiết lập hệ thống nhiều giá trị mới mẻ. Như Chúa Giêsu giải thích Thánh Kinh trong hội đường khiến cho nhiều người phải kinh ngạc, vì : “Người giảng dạy người ta như Đấng có uy quyền chứ không như các luật sĩ” (Mc.1,22).
Có uy quyền vì Người dùng quyền mình mà giảng dạy chứ không lệ thuộc vào thế giá của người khác. Quyền này được chứng tỏ khi trừ được quỷ dữ. Trong khi Các luật sĩ chỉ đọc và giải thích kinh thánh, mà không dám thêm một ý tưởng mới. Họ gò bó con người vào luật lệ cũ. Còn Chúa Giêsu đưa ra Giáo lý mới mẻ. Cái mới mẻ đó làm cho con người tin nhận Ngài là Đấng Cứu Thế và tự biến đổi con người của mình từ xấu ra tốt. Thêm cái mới mẻ nữa, đó còn làm cho danh tiếng Người lan tràn khắp vùng lân cận Galilê.
“Lệnh truyền cho cả các thần ô uế và chúng phải vâng theo” (Mc.1,27). Chính thái độ tuân phục của ma quỷ trước uy quyền của Đức Giêsu, đã nói lên thời cứu độ đã tới.
Là tín hữu Kitô, chúng ta cần học hỏi, suy niệm và sống Lời Chúa, để khám phá ra sự mới mẻ của Lời Người, đồng thời nhận ra quyền năng Chúa tỏ bày trong vũ trụ. Ông Courtois khẳng định: “Nếu chúng ta khiêm nhu sống Lời Chúa trong môi trường của mỗi người, chúng ta sẽ âm thầm trở nên muối men cho cả nhân loại vì ánh sáng của những người sống Lời Chúa chiếu tỏa xa hơn người ta tưởng rất nhiều“.
Trở lại bài đọc II, từ 2000 năm trước Thánh Phaolô đã nhận ra việc ở độc thân thì thuận tiện cho cả nam và nữ, để lo hầu việc Chúa như Ngài. Nhưng trong thực tế, đa số nhân lại sống ơn gọi lập gia đình, kể cả cha mẹ quí vị tu hành. Những người độc thân, được sản sinh từ người có gia đình. Nên nhìn cho kỹ, có “căn tu” hay ơn Chúa đặc biệt mới ở độc thân suốt đời như lý thuyết, mà không bị tiếng tăm hay không bị tham ái nổi dậy từ bên trong, mà chính mình mới biết thật sự trắng đen.
Mặt khác cũng phải thấy rõ Thánh Phaolô đề cao sự thánh thiện nơi bản thân của mỗi người, trong mỗi ơn gọi với môi trường riêng. Đó là mỗi người tự thánh hiến cho Thiên Chúa cả hồn lẫn xác.
Xin dâng lời cầu
Quỷ dữ đang hoành hành khắp thế gian. Chúng con rất cần Chúa cứu thoát khỏi quyền lực u ám. Nên xin dâng lời cầu.
Xin Chúa cho Hội thánh gồm mọi thành phần dân Chúa luôn vững tin và can đảm thi hành sứ vụ Chúa đã tuyền ban
Quỷ dữ luôn tìm cách lôi cuốn những người có quyền lực chống lại công lý và hòa bình. Xin cho các nhà cầm quyền trên thế giới biết quan tâm đến công ích và hạnh phúc thật cho mọi người.
Quỷ dữ luôn cám dỗ, thử thách những người đang gặp đau khổ hoạn nạn, thêm gây bất mãn và tuyệt vọng. Xin cho chúng con biết chạy đến cầu cứu Chúa để được giải thoát.
Quỷ dữ luôn cám dỗ thử thách con người ham mê vật chất, tiền bạc, danh vọng, làm cắt đứt tình cảm thông của Chúa cho mọi người. Xin giúp họ đạo chúng con trung thành với Chúa và phục vụ anh chị em như Chúa muốn.

Vo ha

About nvngaynay

Comments are closed.

Scroll To Top