Người Việt Ngày Nay
Breaking News
Home / TIN TỨC / Trường Public Charter Schools Washington – Một chọn lựa khác cho nền giáo dục công cộng

Trường Public Charter Schools Washington – Một chọn lựa khác cho nền giáo dục công cộng

banner-about

Một chọn lựa khác cho nền giáo dục công cộng
Hiện nay có hơn 1100 học sinh đang theo học các “public charter schools” tại Washington tại Highline, Kent, Seattle, Spokane, và Tacoma.
Mỗi public charter schools bắt đầu năm học với tròn đầy số lượng học sinh. Phần lớn những “public charter schools” đều bắt đầu với một số học sinh chờ đợi để được ghi danh và một số vẫn còn tiếp tục chờ đợi.
Nhiều gia đình ở Tri-Cities, Yakima, Walla Walla, West Seattle và nhiều thành phố khác hiện không có hệ thống “public charter schools”, đã kêu gọi mở rộng sự lựa chọn được ghi danh học tại những trường có chất lượng cao, và đang dự trù thiết lập những trường “public charter schools” trước khi có sự quyết định của Tối Cao Pháp Viện.
Phục vụ mọi thành phần trong cộng đồng
Học sinh và giáo viên của hệ thống “public charter schools” Washington là những ai?
70 phần trăm là học sinh da màu.
70 phần trăm học sinh hội đủ điều kiện được ăn trưa miễn phí hoăc giảm giá – có ba trường với tỷ lệ vượt quá 75 phần trăm.
Một trường với hơn 30 phần trăm học sinh, và ba trường khác hơn 10 phần trăm , là những học sinh còn đang học Anh-ngữ.
Các trường “public charter schools” tiểu bang Washington phục vụ các học sinh với nhu cầu cần được sự giáo dục đặc biệt. Số học sinh cần giáo dục đặc biệt có tỉ lệ là 12 phần trăm, ngang hàng với các trường công khác trong tiểu bang.
Phản ánh sự đa dạng của các học sinh được phục vụ, 39 phần trăm thành phần giáo viên của Washington’s “public charter schools” là người da màu, so với tỷ lệ trung bình 13 phần trăm của toàn tiểu bang.
Làm một cuộc thay đổi
Các Washington “public charter schools” đã đạt được thành quả với những giáo trình linh động và sáng tạo đặc biệt để đáp ứng với nhu cầu riêng biệt của mỗi học sinh nhà trường phục vụ.
Mỗi học sinh ở Excel “Public Charter Schools” tại Kent cùng lúc học viết “Code” và sử dụng một nhạc cụ cho ban nhạc hợp tấu của trường.
Tại Destiny Middle School, 80 phần trăm học sinh bắt đầu niên học với trình độ đọc dưới mức độ trung bình, dựa theo thống kê của “Scholastic Reading Inventory”. Chỉ trong vòng ba tháng, hơn một phần ba học sinh đã tăng lên một hoặc hai trình độ đọc sách và đạt được chỉ tiêu đưa ra hàng năm, vượt quá mức trung bình của toàn quốc.
Tại Spokane International Academy, chỉ có 2 phần trăm học sinh từ mẫu giáo đến lớp 1 được ghi nhận đoạt được mức đọc chỉ tiêu vào cuối khóa học, dựa theo chương trình đọc ứng dụng của Lexia. Hiện nay có hơn 60 phần trăm đạt được mức chỉ định.
Tại Summit Siera ở Seattle, Summit Olympus ở Tacoma, và PRIDE Prep ở Spokane, các học sinh theo học những chương trình đặt ra cho riêng từng cá nhân – được thiết lập bởi các kỹ sư Facebook – để phù hợp cho những nhu cầu của mỗi cá nhân.
Một phần giải đáp cho các trường công lập
Hệ thống trường “public charter schools” của Washington là một bổ túc thiết yếu cho hệ thống giáo dục công cộng của tiểu bang.
Các trường công truyền thống đã phục vụ rất nhiều học sinh, nhưng không hoàn toàn.
Nền giáo dục “một phương pháp cho tất cả” không thích hợp với tất cả học sinh. Các gia đình muốn có nhiều sự chọn lựa hơn cho nền giáo dục công cộng có chất lượng – không phải ít hơn – và hệ thống các trường “public charter schools” là một phần của giải đáp.
Hệ thống trường “public charter schools” của Washington đang giúp giảm đi khoảng cách khác biệt và từ những kinh nghiệm đó có thể chia sẻ với những trường công của chúng ta.

Những câu hỏi thông thường

Các trường”public charter schools” của Washington có giống như các trường công cộng không?
Đúng. Giống như bất cứ các loại trường công cộng khác, trường “public charter schools” của Washington được:
Được cấp ngân khoảng công cộng
Miễn học phí
Nhận tất cả học sinh
Điều hành bởi các cơ quan bất vụ lợi, phi tôn giáo
Có trách nhiệm tuân theo tiêu chuẩncủa tiểu bang và quốc gia
Trường “public charter schools” tuyển chọn học sinh như thế nào?
Các trường “public charter schools” đều miễn phí và nhận tất cả học sinh. Trường không được phép chọn lựa hay kỳ thị học sinh với bất kỳ lý do gì. Nếu nhà trường không đủ chỗ, học sinh sẽ được lựa chọn theo sự may rủi, bốc thăm.
Kết quả của trường “public charter schools” so sánh với các trường công cộng truyền thống như thế nào?
Trên toàn quốc, giữa các năm 2010 và 2013, mười lăm trong mười sáu các dự án nghiên cứu độc lập cho thấy những học sinh ở trường “public charters school” có thành tích học hành khá hơn so với các học sinh ở các trường công lập truyền thống.
Liệu các trường “public charter schools” có mang “động cơ đem lợi nhuận” vào trong giáo dục công cộng không?
Không. Tất cả các trường “public charter schools” của Washington được điều hành bởi các tổ chức bất vụ lợi. Tất cả đều được lãnh đạo và điều hành bởi các nhà giáo dục địa phương.
Lương bổng của các giáo viên ở hệ thống “public charter schools” ra sao?
Hệ thống trường “public charter schools” của Washington cung cấp việc làm tốt cho các nhà giáo dục. Lương bổng và lợi tức cho các giáo viên ngang hàng hoặc hơn mức của bộ giáo dục địa phương.
Hệ thống “public charter schools” Washington được tài trợ ra sao?
Cũng như các trường công khác, hệ thống “public charter schools” tùy thuộc vào sự phối hợp ngân quỹ liên bang và tiểu bang. “Public charter schools” không đưọc dùng ngân quỹ của địa phương. Trường “public charter schools” được tài trợ dựa theo số học sinh đăng ký học, cũng như các trường công truyền thống. Hệ thống này đưa ra một sự lựa chọn khác cho nền giáo dục công cộng, nhưng không thay đổi luật lệ của tiểu bang dành cho ngân quỹ học sinh.
Trách nhiệm và hệ thống kiểm tra của “public charter schools” như thế nào?
Có rất nhiều hình thức kiểm soát và phương pháp để giúp cho trường có thể cung cấp nền giáo dục có chất lượng.
“Public charter schools” chịu trách nhiệm với hội đồng quản trị. Quá trình nộp đơn xin mở trường phải qua nhiều giai đoạn xem xét rất kỹ lưỡng bao gồm những cuộc phỏng vấn với ban điều hành. Quá trình này cũng bao gồmmột cơ hội cho cộng đồng có tiếng nói trong diễn đàn công cộng. Trường “public charter schools” phải trình bày chi tiết về chương trình giáo dục, xác nhận cách điều hành trường sở và tài chính, chứng minh sự ủng hộ của phụ huynh và cộng đồng địa phương đồng ý cho việc thành lập trường, chia sẻ kế hoạch phục vụ học sinh có nhu cầu đặc biệt, đưa ra phương án tuyển học sinh, bao gồm kế hoạch việc tuyển học sinh ở những cộng đồng ít được phục vụ, và đưa ra những dự án chương trình giáo dục dựa trên những phương pháp đã có kết quả. Trường phải được tái chấp thuận mỗi năm năm và giới chức thẩm quyền của tiểu bang và bộ giáo dục kiểm tra nghiêm ngặt về vấn đề tài chính, học tập và điều hành.
Public charter schools chịu trách nhiệm với Office of Superintendent of Public Instruction và the State Board of Education cũng như các trường công cộng khác. Public charter schools cũng phải tuân theo những luật lệ tiểu bang và liên bang liên hệ đến vấn đề sức khỏe, sự an toàn, quyền công dân, và không kỳ thị như bất cứ trường công lập khác.
“Public charter schools” có trách nhiệm trước cộng đồng địa phương. Những Ban Quản Trị của trường “public charter schools” cũng có trách nhiệm đối với tiểu bang về vấn đề bất vụ lợi tài chánh cũng như có trách nhiệm với phụ huynh và cộng đồng địa phương. Vì vấn đề ghi danh nhập học là quyền tự do của phụ huynh, “public charter schools” phải đáp ứng được sự đòi hỏi và đạt được tiêu chuẩn cao hơn so với tiêu chuẩn của các trường công lập truyền thống. Trường “public charter schools” cũng phải đạt được tiêu chuẩn học tập như bất cứ trường công lập nào khác, ban giáo huấn cũng phải có đầy đủ những chứng chỉ căn bản chứng nhận như bất cứ giáo viên trường công lập khác, và học sinh phải đạt được trình độ học vấn căn bản theo đúng trình độ.

About nvngaynay

Comments are closed.

Scroll To Top