Người Việt Ngày Nay
Breaking News
Home / TIN TỨC / TIN CỘNG ĐỒNG / Trang trọng Lễ Húy Nhật Đức Thánh Trần tại Seattle

Trang trọng Lễ Húy Nhật Đức Thánh Trần tại Seattle

Dân gian Việt Nam có câu “Tháng Tám giỗ Cha/Tháng Ba tiệc Mẹ” để nói đến ngày giỗ của Đức Thánh Trần Hưng Đạo và Thánh mẫu Liễu Hạnh. Nên hàng năm vào khoảng trung tuần tháng 8 Âm lịch, tại đền thờ Đức Thánh Trần Hưng Đạo, bên trong khuôn viên Tổ Đình Việt Nam 2234 SW Orhard St – Seattle, đều diễn ra lễ giỗ Quốc Công Tiết Chế Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn, nhằm để tưởng nhớ công đức của vị đại anh hùng dân tộc đã đánh đuổi quân xâm lược Nguyên Mông bảo toàn lãnh thổ Việt Nam. Năm nay, Lễ Húy Nhật Đức Thánh Trần lần thứ 719, đã được Hội Ái Hữu Hải Quân VNCH/ WA cùng Tổ Đình Việt Nam, phối hợp tổ chức trang trọng vào trưa ngày thứ Bảy 14/9 vừa qua.
Chương trình được bắt đầu với lễ chào cờ và phút mặc niệm trang nghiêm do toán thủ kỳ của các cựu HQ đảm trách. Sau đó, Hội trưởng Hội Ái Hữu Hải Quân WA Đào Quốc Hiển, thay mặt ban tổ chức ngỏ lời khai mạc và chào mừng quan khách tham dự.
Cựu HQ Trương Hùng Văn trong bài phát biểu về tiểu sử và công nghiệp của Đức Thánh Trần, đã nhắc lại chiến tích lẫy lừng của Ngài trong việc đánh đuổi quân xâm lăng phương bắc, tạo nên nét vàng son trong dòng lịch sử chống giặc ngoại xâm của con dân Việt. Gần 7 thế kỷ trước đây, trong khi đạo quân Nguyên Mông bách chiến bách thắng của Thành Cát Tư Hãn làm mưa làm gió gần như khắp thế giới, thì tại Việt Nam dưới tài điều binh thao lược của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn đã ngăn chặn được cơn hồng thủy Mông Cổ. Đức Trần Hưng Đạo được dân tộc Việt Nam tôn vinh là vị Thánh vì Ngài không những là một thiên tài quân sự đã 3 lần chiến thắng giặc Nguyên Mông, giữ vững nền độc lập cho nước nhà mà Ngài còn là một chính trị gia lỗi lạc chuyên tâm nghiên cứu binh pháp và dành nhiều tâm huyết để lưu lại cho hậu thế những Binh Thư Yếu Lược, Vạn Kiếp Binh Thư, Hịch Tướng Sĩ …để dạy dỗ tướng sĩ và khích lệ lòng yêu nước của quân dân Ðại Việt. Ngài là tấm gương sáng chói về lòng trung nghĩa, gạt bỏ thù riêng hết lòng phụng sự cho quê hương đất nước. Ngài đã hy sinh cả cuộc đời cho sự tồn vinh của dân tộc và mất vào ngày 20 tháng Tám năm Canh Tý 1300. Với công lao to lớn với đất nước, Ngài được triều đình lúc bấy giờ phong là Thái Sư Thượng Phu Thượng Quốc Công Nhân Vũ Hưng Đạo Đại Vương.
Khi nhắc tới Hưng Đạo Đại Vương, chúng ta không thể quên bài Hịch Tướng Sĩ của Ngài, được đời sau ghi nhận là một thiên cổ hùng văn lưu truyền trong lòng con dân Việt Nam và gắn liền với tên tuổi của vị anh hùng đã lập bao chiến công hiễn hách trong cuộc chiến đấu bảo vệ non sông bờ cõi quê hương. Trong tình hình đất nước hiện nay, trước nguy cơ Tàu Cộng lăm le xâm lược lãnh thổ và lãnh hải quê hương, bài Hịch Tướng Sĩ với những lời lẽ tâm huyết, sắt đá của Đức Thánh Trần năm xưa do cựu HQ Nguyễn Đình Trực hùng hồn diễn đọc tại buổi lễ như gióng lên lời cảnh báo cho con cháu trước nguy cơ nước mất nhà tan.
Ta thường nghe Kỷ Tín đem mình chết thay, cứu thoát cho Cao Đế; Do Vu chìa lưng chịu giáo, che chở cho Chiêu Vương; Dự Nhượng nuốt than, báo thù cho chủ; Thân Khoái chặt tay để cứu nạn cho nước. Kính Đức một chàng tuổi trẻ, thân phò Thái Tông thoát khỏi vòng vây Thái Sung; Cảo Khanh một bầy tôi xa, miệng mắng Lộc Sơn, không theo mưu kế nghịch tặc. Từ xưa các bậc trung thần nghĩa sĩ, bỏ mình vì nước, đời nào chẳng có? Ví thử mấy người đó cứ khư khư theo thói nhi nữ thường tình thì cũng đến chết hoài ở xó cửa, sao có thể lưu danh sử sách cùng trời đất muôn đời bất hủ được?
Các ngươi vốn dòng võ tướng, không hiểu văn nghĩa, nghe những chuyện ấy nửa tin nửa ngờ. Thôi việc đời trước hẵng tạm không bàn. Nay ta lấy chuyện Tống, Nguyên mà nói: Vương Công Kiên là người thế nào? Nguyễn Văn Lập, tỳ tướng của ông lại là người thế nào? Vậy mà đem thành Điếu Ngư nhỏ tày cái đấu đương đầu với quân Mông Kha đường đường trăm vạn, khiến cho sinh linh nhà Tống đến nay còn đội ơn sâu! Cốt Đãi Ngột Lang là người thế nào? Xích Tu Tư tỳ tướng của ông lại là người thế nào? Vậy mà xông vào chốn lam chướng xa xôi muôn dặm đánh quỵ quân Nam Chiếu trong khoảng vài tuần, khiến cho quân trưởng người Thát đến nay còn lưu tiếng tốt!
Huống chi, ta cùng các ngươi sinh ra phải thời loạn lạc, lớn lên gặp buổi gian nan. Lén nhìn sứ ngụy đi lại nghênh ngang ngoài đường, uốn tấc lưỡi cú diều mà lăng nhục triều đình; đem tấm thân dê chó mà khinh rẻ tổ phụ. Ỷ mệnh Hốt Tất Liệt mà đòi ngọc lụa để phụng sự lòng tham khôn cùng; khoác hiệu Vân Nam Vương mà hạch bạc vàng, để vét kiệt của kho có hạn. Thật khác nào đem thịt ném cho hổ đói, tránh sao khỏi tai họa về sau.
Ta thường tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa; chỉ giận chưa thể xả thịt, lột da, ăn gan, uống máu quân thù; dẫu cho trăm thân ta phơi ngoài nội cỏ, nghìn thây ta bọc trong da ngựa, cũng nguyện xin làm.
Các ngươi ở lâu dưới trướng, nắm giữ binh quyền, không có mặc thì ta cho áo; không có ăn thì ta cho cơm. Quan thấp thì ta thăng tước; lộc ít thì ta cấp lương. Đi thủy thì ta cho thuyền; đi bộ thì ta cho ngựa. Lâm trận mạc thì cùng nhau sống chết; được nhàn hạ thì cùng nhau vui cười. So với Công Kiên đãi kẻ tỳ tướng, Ngột Lang đãi người phụ tá, nào có kém gì?
Nay các ngươi ngồi nhìn chủ nhục mà không biết lo; thân chịu quốc sỉ mà không biết thẹn. Làm tướng triều đình đứng hầu quân man mà không biết tức; nghe nhạc thái thường đãi yến sứ ngụy mà không biết căm. Có kẻ lấy việc chọi gà làm vui; có kẻ lấy việc cờ bạc làm thích. Có kẻ chăm lo vườn ruộng để cung phụng gia đình; có kẻ quyến luyến vợ con để thỏa lòng vị kỷ. Có kẻ tính đường sản nghiệp mà quên việc nước; có kẻ ham trò săn bắn mà trễ việc quân. Có kẻ thích rượu ngon; có kẻ mê giọng nhảm.
Nếu bất chợt có giặc Mông Thát tràn sang thì cựa gà trống không đủ đâm thủng áo giáp của giặc; mẹo cờ bạc không đủ thi hành mưu lược nhà binh. Vườn ruộng nhiều không chuộc nổi tấm thân ngàn vàng; vợ con bận không ích gì cho việc quân quốc. Tiền của dẫu lắm không mua được đầu giặc; chó săn tuy hay không đuổi được quân thù. Chén rượu ngọt ngon không làm giặc say chết; giọng hát réo rắt không làm giặc điếc tai.
Lúc bấy giờ chúa tôi nhà ta đều bị bắt, đau xót biết chừng nào! Chẳng những thái ấp của ta không còn mà bổng lộc các ngươi cũng thuộc về tay kẻ khác; chẳng những gia quyến của ta bị đuổi mà vợ con các ngươi cũng bị kẻ khác bắt đi; chẳng những xã tắc tổ tông ta bị kẻ khác giày xéo mà phần mộ cha ông các ngươi cũng bị kẻ khác bới đào; chẳng những thân ta kiếp này chịu nhục đến trăm năm sau tiếng nhơ khôn rửa, tên xấu còn lưu, mà gia thanh các ngươi cũng không khỏi mang danh là tướng bại trận. Lúc bấy giờ, dẫu các ngươi muốn vui chơi thỏa thích, phỏng có được chăng?
Nay ta bảo thật các ngươi: nên lấy việc “đặt mồi lửa dưới đống củi nỏ” làm nguy; nên lấy điều “kiềng canh nóng mà thổi rau nguội” làm sợ. Phải huấn luyện quân sĩ, tập dượt cung tên, khiến cho ai nấy đều giỏi như Bàng Mông, mọi người đều tài như Hậu Nghệ, có thể bêu đầu Hốt Tất Liệt dưới cửa khuyết, làm rữa thịt Vân Nam Vương ở Cảo Nhaị Như thế chẳng những thái ấp của ta mãi mãi vững bền mà bổng lộc các ngươi cũng suốt đời tận hưởng; chẳng những gia thuộc ta được ấm êm giường nệm, mà vợ con các ngươi cũng trăm tuổi sum vầy; chẳng những tông miếu ta được hương khói nghìn thu mà tổ tiên các ngươi cũng được bốn mùa thờ cúng; chẳng những thân ta kiếp này thỏa chí, mà đến các ngươi, trăm đời sau còn để tiếng thơm; chẳng những thụy hiệu ta không hề mai một, mà tên họ các ngươi cũng sử sách lưu truyền. Lúc bấy giờ, dẫu các ngươi không muốn vui chơi, phỏng có được không?
Nay ta chọn lọc binh pháp các nhà hợp thành một tuyển, gọi là Binh Thư Yếu Lược. Nếu các ngươi biết chuyên tập sách này, theo lời ta dạy bảo, thì trọn đời là thần tử; nhược bằng khinh bỏ sách này, trái lời ta dạy bảo thì trọn đời là nghịch thù.
Vì sao vậy? Giặc Mông Thát với ta là kẻ thù không đội trời chung, mà các ngươi cứ điềm nhiên không muốn rửa nhục, không lo trừ hung, lại không dạy quân sĩ, chẳng khác nào quay mũi giáo mà xin đầu hàng, giơ tay không mà chịu thua giặc. Nếu vậy, rồi đây, sau khi dẹp yên nghịch tặc, để thẹn muôn đời, há còn mặt mũi nào đứng trong cõi trời che đất chở này nữa?
Cho nên ta viết bài hịch này để các ngươi hiểu rõ bụng ta
.”
Buổi lễ Húy Nhật Đức Thánh Trần năm thứ 719 được tiếp nối sau đó với nghi thức tế lễ cổ truyền do Ban Tế của Tổ Đình thực hiện.
Chương trình được tiếp tục với nghi thức dâng hương đèn hoa quả và lễ vật trang nghiêm, để tưởng nhở đến vị anh hùng dân tộc.
Buổi lễ Húy Nhật Đức Thánh Trần đã bế mạc vào lúc xế trưa cùng ngày sau lời cảm tạ của Thủ từ Bùi Đức Ly, thay mặt trưởng ban tổ chức là cựu Hải Quân Trung tá Đinh Mạnh Hùng do tình trạng trạng sức khỏe nên không đến tham dự được.
Trước khi buổi sinh hoạt kết thúc, đồng hương cùng nhau thụ lộc và thưởng thức phần văn nghệ đặc sắc do đôi Nghệ sĩ cải lương Liêm – Sương trình diễn.
Theo lời Thủ từ Bùi Đức Ly, việc tổ chức Lễ giỗ Đức Thánh Trần hàng năm không phải chỉ để bày tỏ lòng tri ân công đức của Ngài mà còn là dịp để cho các thế hệ con em nơi hải ngoại, học hỏi về những trang sử oai hùng, hãnh diện về đức độ, tài trí, lòng dũng cảm của Đức Thánh Trần Hưng Đạo và nuôi dưỡng, nêu cao tinh thần bất khuất của dân tộc Việt.

About nvngaynay

Comments are closed.

Scroll To Top