Người Việt Ngày Nay
Breaking News
Home / TIN TỨC / TIN CỘNG ĐỒNG / Tacoma Public Utility mở rộng chương trình tài trợ cho khách hàng gặp khó khăn trong thời gian đại dịch Covid-19

Tacoma Public Utility mở rộng chương trình tài trợ cho khách hàng gặp khó khăn trong thời gian đại dịch Covid-19

Hội Đồng Quản Trị của Tacoma Public Utility (TPU) và Hội Đồng Thành Phố Tacoma đã thông qua quỹ tài trợ bổ sung cho chương trình Hỗ Trợ Khẩn Cấp của Tacoma Public Utility. Chương trình hỗ trợ này được thành lập vào ngày 17/3/2020 để đáp ứng với tình trạng khẩn cấp do đại dịch Covid-19 gây ra. Kể từ khi chương trình bắt đầu với số tiền tài trợ 1 triệu đô la, khoảng gần 10.000 cư dân là khách hàng của TPU đã nộp đơn xin tài trợ, khiến chương trình quyết định tăng thêm ngân khoản tài trợ lên 2,4 triệu đô la.
Jackie Flowers, Giám đốc của Tacoma Public Utility cho biết, “khi chúng tôi bắt đầu chương trình này, mục tiêu của chúng tôi là giúp các thành viên cộng đồng đang vật lộn với khó khăn tài chính trong ảnh hưởng của dịch Covid-19. Ngoài việc nhanh chóng thiết lập Chương Trình Hỗ Trợ Khẩn Cấp, chúng tôi cũng lên kế hoạch thanh toán dài hạn và có thể miễn các khoản phí do trả trễ hóa đơn điện-nước-rác.”
Chương Trình Hỗ Trợ Khẩn Cấp cấp tín dụng thanh toán hóa đơn Điện-Nước-Rác một lần duy nhất cho các gia đình có thu nhập được xác nhận là nghèo khó theo quy định của chính quyền liên bang (federal poverty guidelines). Tài khoản hỗ trợ sẽ dựa trên số lượng dịch vụ được lập hóa đơn bởi TPU. Hầu hết các quỹ cho chương trình này trước đây được dành cho Chương Trình Hỗ Trợ Tín Dụng Hóa Đơn (Bill Credit Assistance Program); tuy nhiên, các nguyên tắc đủ điều kiện đã được mở rộng để hỗ trợ cho thêm nhiều gia đình hơn trong tình trạng khẩn cấp hiện nay. Tín dụng tiện ích từ Hỗ Trợ Khẩn Cấp chỉ cho một lần cho mỗi hộ gia đình, vì vậy những khách hàng đã nhận được tín dụng rồi sẽ không đủ điều kiện nhận sự giúp đở lần thứ hai.
Ngoài chương trình cứu trợ, TPU còn cung cấp hỗ trợ thanh toán, lên kế hoạch thanh toán dài hạn, đình chỉ việc cúp điện nước, và miễn các khoản phí trả trễ hóa đơn tiện ích cho khách hàng cư dân và cơ sở thương mại.
Khách hàng cần hỗ trợ có thể ghi danh tín dụng tiện ích trực tuyến tại
My TPU.org/EmergencyAssistance hoặc gọi cho số phone 253-502-8600.
Các cơ sở thương mại có thể đủ điều kiện để xin kế hoạch thanh toán dài hạn và miễn các khoản phí trễ hạn. Nguồn tài trợ cho các cơ sở thương mại có thể được tìm thấy tại MyTPU.org/COVID19Biz và tại MakeItTacoma.com.
Các khách hàng của TPU nhận được hóa đơn qua bưu điện và có ý muốn đóng góp để giúp đỡ những người có nhu cầu, có thể đánh dấu vào ô vuông trên hóa đơn và bao gồm khoản đóng góp cùng với khoản thanh toán của mình.
Sau khi kết thúc thời gian khẩn cấp, Chương Trình Hỗ Trợ Khẩn Cấp của TPU sẽ tiếp tục khi quỹ vẫn còn tiền và khách hàng còn có nhu cầu.
Để biết thêm thông tin cập nhật của TPU về đại dịch Covid-19, có thể truy cập tại trang mạng MyTPU.org/COVID19.

About nvngaynay

Comments are closed.

Scroll To Top