Người Việt Ngày Nay
Breaking News
Home / TIN TỨC / TIN CỘNG ĐỒNG / Seattle tái lập Cảnh Sát Phục Vụ Cộng Đồng (CSO)

Seattle tái lập Cảnh Sát Phục Vụ Cộng Đồng (CSO)

Sau khi nhận được nhiều ý kiến đóng góp từ cộng đồng, Thị Trưởng Jenny A. Durkan và Giám Đốc Sở Cảnh Sát Carmen Best đã đưa ra thông báo cho biết Thành Phố Seattle sẽ tái triển khai Chương Trình Cảnh Sát Phục Vụ Cộng Đồng (Community Service Officer Program) và Sở Cảnh Sát Seattle (Seattle Police Department – SPD) sẽ tuyển dụng 12 viên chức Cảnh Sát Phục Vụ Cộng Đồng (CSO), bao gồm hai giám sát viên, để giúp những cư dân và doanh nghiệp liên quan đến các cuộc điện thoại tìm kiếm dịch vụ, kết nối với các cộng đồng và khu dân cư, đồng thời hỗ trợ những chương trình dành cho thanh thiếu niên có nguy cơ phạm pháp.
Chương trình CSO trước đây từng hoạt động trong 33 năm, đến năm 2004 thì ngưng hẳn vì không có ngân sách. Trong tài khóa 2017-2018 (Ngân Sách Hai Năm Một Lần 2017-2018), Hội Đồng Thành Phố Seattle đã dành riêng ngân quỹ để phát triển chương trình Cảnh Sát Phục Vụ Cộng Đồng trong năm 2017 và triển khai lần đầu tiên vào tam các nguyệt thứ hai của năm 2018. Ngân Sách 2018 của Thị Trưởng Durkan đã cung cấp các nguồn lực cần thiết để triển khai Chương Trình CSO mới theo viễn kiến của Giám Đốc Sở Cảnh Sát Camen Best.
“Chúng ta phải tiếp tục xây dựng lòng tin giữa các cộng đồng và Sở Cảnh Sát Seattle, đồng thời chúng ta phải liên tục đổi mới cam kết của thành phố chúng ta với việc giữ gìn trật tự trong cộng đồng thực thụ,” Thị Trưởng Durkan phát biểu. “Việc tái triển khai Chương Trình Cảnh Sát Phục Vụ Cộng Đồng phản ánh lời hứa của chúng ta trong việc làm cho Seattle trở thành một nơi an toàn hơn, hòa đồng hơn cho tất cả mọi người. Với các Cảnh Sát Phục Vụ Cộng Đồng mới này và dưới sự lãnh đạo của Giám Đốc Sở Cảnh Sát Camen Best, chúng ta có thể làm nhiều hơn để kết nối cư dân với những dịch vụ mà họ cần, gắn kết với các cộng đồng và khu dân cư, và hỗ trợ thanh thiếu niên có nguy cơ vướng vào con đường phạm pháp. Tôi xin cảm ơn Hội Đồng Thành Phố vì đã hết lòng ủng hộ chương trình này, đồng thời giúp đảm bảo rằng chúng tôi có được các nguồn lực cần thiết.”
“Chương Trình Cảnh Sát Phục Vụ Cộng Đồng có lịch sử phong phú trong sở Cảnh Sát và cộng đồng của chúng ta,” Giám Đốc Carmen Best cho biết. “Tôi rất vui vì chương trình này đang được khôi phục lại và một lần nữa sẽ hỗ trợ những sĩ quan cảnh sát của chúng ta trong công việc của họ nhằm tăng cường an toàn công cộng trong các khu dân cư của chúng ta.”
Đơn Vị Cảnh Sát Phục Vụ Cộng Đồng (Community Service Officer Unit) của SPD sẽ gồm các viên chức không có cấp bậc chính thức, là những người được đào tạo và làm việc với vai trò là liên lạc viên giữa cộng đồng và SPD, và hỗ trợ các chiến lược giữ gìn an ninh trật tự hướng đến cộng đồng của SPD. Các CSO phản ứng và giải quyết những vấn đề quan ngại về an toàn công cộng không yêu cầu phải có sự can thiệp ngay của một sĩ quan cảnh sát hay cơ quan chức năng khác. Các viên chức Cảnh CSO không mang vũ khí hay thực thi luật hình sự nhưng sẽ làm cầu nối giữa các cuộc điện đàm không khẩn cấp và nhiều nhiệm vụ tiếp cận cộng đồng và an toàn cộng đồng khác nhau trong các cộng đồng ở Seattle.
Các CSO mới của Thành Phố có ba trách nhiệm chính:
Giúp Cư Dân Tìm Kiếm Các Dịch Vụ: Các sĩ quan sẽ trả lời những cú điện thoại không cần đến chức năng hành pháp của một sĩ quan cảnh sát đã tuyên thệ. Họ sẽ đánh giá nhu cầu của cư dân, bao gồm những người vô gia cư, thanh thiếu niên có nguy cơ, những người gặp vấn đề về rối loạn sử dụng chất gây nghiện, và người cao niên. Họ cũng sẽ kết nối mọi người với các dịch vụ và chương trình sẵn có của thành phố như các cơ hội phòng chống tội phạm tận gốc, chương trình dành cho thanh thiếu niên, các dịch vụ khẩn cấp (như nhà ở, thực phẩm hay dịch vụ khác), các dịch vụ dành cho người cao niên, và các dịch vụ sức khỏe hành vi. Họ cũng sẽ giúp hòa giải những mâu thuẫn, như trong gia đình, chủ nhà/người thuê nhà và tranh chấp giữa hàng xóm, điều tra nguyên nhân và xác định giải pháp hay giới thiệu các bên tới những dịch vụ phù hợp (ví dụ: hỗ trợ cố vấn hay hỗ trợ pháp lý).
Gắn Kết Với Các Cộng Đồng và Khu Dân Cư: Các CSO sẽ giúp phát triển và thực hiện các kế hoạch tiếp cận và duy trì mối quan hệ với đối tác cộng đồng và xây dựng thêm những quan hệ đối tác mới. Họ sẽ chuẩn bị tài liệu tiếp cận cộng đồng, tham dự các sự kiện và cuộc họp cộng đồng có liên quan, và điều phối các sự kiện, dự án hay hoạt động đặc biệt.
Hỗ Trợ Chương Trình Dành Cho Thanh Thiếu Niên Có Nguy Cơ Phạm Pháp: Các CSO sẽ giúp phát triển chương trình tập trung vào thanh thiếu niên, tạo điều kiện cho thanh thiếu niên có cơ hội giao lưu với các viên chức Cảnh Sát của SPD, và xây dựng cũng như duy trì mối quan hệ với các tổ chức thanh thiếu niên ở cộng đồng cũng như các nơi cung cấp dịch vụ. Họ cũng sẽ giới thiệu dịch vụ cho thanh thiếu niên và gia đình các em, tham dự các sự kiện và hoạt động do SPD, trường học và cộng đồng tổ chức.
Khi được tuyển dụng, các CSO sẽ đi bộ hay xử dụng phương tiện có phù hiệu CSO đến làm việc tại những khu vực được chỉ định trong thành phố, trả lời các cuộc gọi đề nghị dịch vụ từ tổng đài radio. Các CSO có thể giúp hòa giải những tranh chấp không bạo lực (ví dụ như trong gia đình, khu dân cư, và chủ nhà/người thuê nhà) và hỗ trợ tiếp theo đối với các đề nghị dịch vụ khẩn cấp nhưng không mang tính chất hình sự. Họ sẽ phối hợp chặt chẽ với các nhân viên điều vận, viên chức thực thi pháp luật – ngăn ngừa tội phạm, và nhiều cơ quan dịch vụ xã hội khác nhau để điều phối các dịch vụ giữ gìn an ninh và dịch vụ xã hội cũng như trao đổi thông tin.

About nvngaynay

Comments are closed.

Scroll To Top