Người Việt Ngày Nay
Breaking News
Home / TIN TỨC / TIN CỘNG ĐỒNG / Phật Tử Chùa Việt Nam Niệm Phật, Vãng Sanh Lưu Xá-Lợi

Phật Tử Chùa Việt Nam Niệm Phật, Vãng Sanh Lưu Xá-Lợi

Bàn thờ trưng bày xá-lợi của Ðạo hữu Văn-Ðình-Phụng, nằm phía phải Chánh Điện Chùa Việt Nam

Ðạo hữu Văn-Ðình-Phụng Pháp danh Tánh-Ngộ, Pháp hiệu Viên-Chiếu sau khi vãng sanh, đã lưu lại khoảng 300 viên xá-lợi đủ màu sắc và một số xá-lợi hiện đang được trưng bày tại Chùa Việt Nam Seattle

Ðạo hữu Văn-Ðình-Phụng, một Phật Tử thuần thục của Chùa Việt Nam đã vĩnh viễn xa lìa cõi ta bà ngày 17/1/2018, nhằm ngày Mồng Một tháng Chạp năm Ðinh Dậu, để lại trong lòng những bạn đạo và thân bằng quyến thuộc niềm thương kính sâu xa. Ðặc biệt là khi Ðạo hữu xã bỏ báo thân nầy đã lưu lại khoảng ba trăm viên xá-lợi đủ màu sắc và một số xá lợi hiện đang được trưng bày tại Chùa Việt Nam Seattle.
Ðược biết Ðạo hữu Văn-Ðình-Phụng Pháp danh Tánh-Ngộ, Pháp hiệu Viên-Chiếu nguyên là
Cựu Sinh Viên Sĩ Quan trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam khóa 18, Cựu Thiếu Tá Bộ Binh Vùng 1 Chiến Thuật và là Cựu Trưởng Ty Thương Phế Binh Thừa Thiên (Huế).
Sau chiến cuộc 1975, Ðạo hữu cũng như những chiến sĩ VNCH khác đều chịu cảnh ngục tù. Trong những năm tháng ngục tù Cộng Sản (1979-1982), Ðạo hữu đã làm bài thơ nhớ mẹ, xin trích dẫn ra đây để quý độc giả hiểu được nỗi lòng người con chí hiếu:

Kính lạy mẹ! Con hết lòng cầu nguyện,
Xin Phật từ gia hộ cho mẫu thân,
Thanh tịnh thân tâm, an lạc tinh thần,
Thân không bệnh khổ, an khang trường thọ
Mẹ là bể cả dung vạn nguồn sông đổ,
Là non cao chỗ đậu của chim muông,
Là hương trôi ngào ngạt khắp muôn phương
Là ánh sáng soi đường trong đêm tối.
Từ vô thỉ con đã gây bao tội lỗi,
Mãi đắm chìm trong bóng tối vô minh.
Chịu luân lưu trong bể khổ tử sinh,
Phải đọa khổ trong tam đồ lục đạo.
Chính nhờ mẹ, vị đạo sư chỉ giáo,
Hướng dẫn con trên những bước đường.
Dắt dìu con vào ánh sáng quang minh,
Ðạo vô thượng thậm thâm vi diệu.
Kínk lạy mẹ, con thấy mình bất hiếu.
Chưa làm gì để đền đáp thâm ân,
Nay nhọc lòng đến đại từ thân,
Phải vướng víu trên bước đường phước huệ.
Công ơn mẹ bao la như trời bể,
Xin từ bi tha tội cho con
Một mai kia khi công hạnh viên tròn,
Ân sâu nặng con sẽ xin đền đáp.

Cũng trong những năm 1979-1982 khi bị nhốt trong phòng biệt giam (chỗ giam cầm những người
đặc biệt, không ai được tiếp cận), Ðạo hữu cảm kích sự gian khổ của người vợ hiền lo nuôi
chồng, nuôi con nên đã làm bài thơ ngắn tặng vợ như sau:

Ân tình sâu nặng nghĩa tào khang,
Tài sắc hòa đôi thật vẹn toàn.
Lo lắng cho chồng, nuôi dạy trẻ,
Vai gầy gánh nặng một giang san.
Phận liễu chẳng nề chi lao nhọc,
Thương chồng đâu ngại bước gian nan.
Ghi nhớ công ơn người hiền phụ
Khắc ghi tâm khảm nghĩa đá vàng.

Xuất thân từ trường võ khoa, anh hùng chiến đấu nơi chiến trường nên bị thương tích. Ðạo hữu đã làm tròn trách nhiệm của người con yêu của Tổ Quốc, nhưng ngày về chàng đã cụt chân.
Từ trước năm 1975 Ðạo hữu Viên Chiếu đã bắt đầu nghiên cứu về giáo lý cao siêu của Ðức Phật. Nhờ giữ vững niềm tin nơi Phật Pháp, Ðạo hữu đã vượt qua được bao khổ nạn khi bị nhốt trong phòng biệt giam. Ngày 25/6/1997, Ðạo hữu Viên Chiếu và vợ con đến định cư tại Mỹ Quốc theo diện H.O. và gặp được Hòa Thượng Thích-Minh-Chiếu tại Chùa Việt Nam.
Trong thời gian tu học tại gia, Ðạo hữu Viên Chiếu chuyên tâm niệm Phật cầu vãng sanh và làm thi kệ để nhắc nhở mọi người tu học. Ðây là bài thơ quyết chí:

Cũng vì phiền não mãi vây quanh,
Nên phải trầm luân biển tử sinh,
Muốn thoát ra tay trừ tam độc,
Truy lùng tiêu diệt gốc vô minh.
Biển giác chiếu soi khi lặn sóng,
Mây tan mưa tạnh lộ trăng thanh
Nương thuyền Bát Nhã về quê cũ
Phổ độ hà sa chúng hữu tình.

Ðạo hữu Viên Chiếu rất tinh tấn niệm Phật, các con của Ðạo hữu cho biết là Ðạo hữu đã niệm câu Phật hiệu Nam Mô A-Di-Ðà Phật từ chín chục ngàn đến chín mươi lăm ngàn (90,000 – 95,000) lần mỗi ngày. Hãy đọc bài kệ khuyến tấn sau đây để hiểu vì sao Tín, Nguyện, Hạnh của Ðạo hữu rất cao như vậy:

Hãy dỏng mãnh một đường mà tiến bước,
Ðừng chần chờ ái ngại, chớ nghi nan.
Phải nương mình trong ánh sáng từ quang,
Mới đến được cảnh giới huy hoàng vô thượng.
Thuyền chí bảo ra khơi đã định hướng,
Không lo gì bão táp với phong ba.
Ðưa chúng sanh rời uế độ ta bà,
Về Tịnh Ðộ Tây Phương Cực Lạc.
Trên con đường đến nơi bờ giác,
Phải gia công tinh tấn tu hành.
Ðức A-Di-Ðà có đại nguyện độ sanh,
Phải chuyên niệm tinh cần đừng rời bỏ.
Phát nguyện thiết tha xin được về Tịnh Ðộ,
Tin tưởng mình chắc chắn được vãng sanh.
Nhờ đã nhứt tâm xưng niệm hồng danh,
Nhờ thần lực Phật từ gia hộ.
Phải dứt bỏ những sân, si, tật đố,
Cùng với lòng dục nhiễm tham lam.
Bao công phu phước huệ đã làm,
Ðều hồi hướng trang nghiêm Tịnh Ðộ.
Ðài sen báu sẵn sàng chờ ta đó,
Hải Hội Liên Trì chắc đã ghi danh.
Chờ đến khi được xã báo thân,
Phật, Thánh, Chúng, lai nghinh tiếp dẫn.
Ðức A-Di-Ðà nhủ lòng từ mẫn,
Tay xoa đầu thọ ký ngợi khen.
Bao pháp lành phước báu nhân duyên,
Ðều thành tựu không còn chướng ngại.
Rồi an lạc thần thông tự tại,
Du hóa mười phương quãng độ chúng sanh.
Cho đến khi công hạnh viên thành,
Tự gíac, giác tha, giác hạnh viên mãn.
Cúi xin Ðức Từ Tôn ai lân chứng giám,
Gia hộ cho con giác ngạn tảo lai.

Ðạo hữu Viên Chiếu có sự hiểu biết sâu rộng về Phật Pháp. Ðạo hữu đã sưu tập Kinh điển và kết tụ lại thành một quyển diệu âm để lại cho con cháu tu học. Ngoài ra, Ðạo hữu còn làm nhiều bài thi kệ ghi lại trong quyển Giải thoát trong tầm tay, một trăm kệ niệm phật, 35 bài kệ huyền nghĩa danh hiệu: Nam Mô A-Di-Ðà Phật.
Rồi vô thường đến! Ngày Mồng Một tháng Chạp năm Ðinh Dậu, sau khi dùng bữa cháu nhẹ vào buổi chiều do cô gái út Văn Thị Ngọc Tiên dâng cho thân phụ, Ðạo hữu Viên Chiếu bắt đầu chắp tay ngồi niệm Phật và lạy Phật như thường lệ. Rồi chỉ trong vòng một giờ đồng hồ sau, nhẹ nhàng và tĩnh lặng, Ðạo hữu từ giã cõi ta-bà trước sự ngỡ ngàng của các con cháu đứng vây quanh.
Ðây là một tấm gương Niệm Phật đáng cho chúng ta suy gẫm vậy.

About nvngaynay

Comments are closed.

Scroll To Top