Người Việt Ngày Nay
Breaking News
Home / TIN TỨC / Nhân viên nhà hàng và quán ăn tại quận King được trợ cấp $500 đô la

Nhân viên nhà hàng và quán ăn tại quận King được trợ cấp $500 đô la

Một nhóm bao gồm các chủ nhân nhà hàng và tổ chức bất vụ lợi vừa công bố thành lập một quỹ khẩn cấp trợ giúp cho nhân viên làm việc trong kỹ nghệ ăn uống tại quận King, bị tác hại vì đại dịch Covid-19.
Quỹ trợ cấp được gọi là #ThePlateFund, được thành lập bởi Schultz Family Foundation kết hợp cùng với các tổ chức bất vụ lợi #allinseattle, Seattle Foundation, và UpTogether. Vớí ngân khoản ban đầu là 4 triệu đô la, sẽ trợ giúp $500 đô la cho mỗi người và chỉ giúp một lần. Khoản tiền trợ giúp này theo dự trù để mua sắm thức ăn và hàng hóa cần thiết cho gia đình.
Quỹ sẽ tiếp tục kêu gọi sự đóng góp thêm của các mạnh thường quân khác để có thể giúp đở thêm cho nhiều nhân viên nhà hàng hay quán ăn đang gặp khó khăn vì lệnh hạn chế đi lại của chính quyền địa phương.
Nhân viên làm việc trong kỹ nghệ ăn uống, bị cho nghỉ việc hay giảm giờ làm do đại dịch Covid-19, có thể ghi danh xin trợ cấp online tại website: www. theplatefund.com.
Người ghi danh xin trợ giúp phải cung cấp giấy tờ cho thấy đang sống tại quận King và biên lai lãnh lương (pay tub) có lợi tức hàng năm thấp hơn 62.000 đô la.

About nvngaynay

Comments are closed.

Scroll To Top