Người Việt Ngày Nay
Breaking News
Home / TIN TỨC / TIN CỘNG ĐỒNG / Lễ Vía Quán Thế Âm Thành Đạo tại Chùa Địa Tạng, Lynnwood

Lễ Vía Quán Thế Âm Thành Đạo tại Chùa Địa Tạng, Lynnwood

Hôm Chủ Nhật 29 tháng 7 năm 2018 nhằm ngày 17 tháng 6 Âm Lịch, Địa Tạng Viên Quang Tự tại thành phố Lynnwood đã trang trọng tổ chức Lễ Vía Quán Thế Âm Bồ Tát Thành Đạo với sự tham dự của đông đảo đồng hưong Phật tử tại địa phương.
Khi nói đến Quán Thế Âm Bồ Tát, người Phật tử thường nghĩ đến lòng từ bi cứu khổ, cứu nạn. Hình ảnh Bồ Tát Quán Thế Âm được người Phật tử Việt Nam thành kính tin tưởng, tôn sùng và thường nghĩ đến Ngài như là một người mẹ. Vì vậy, Ngài còn được gọi là Mẹ hiền Quan Âm. Tình thương mà Ngài dành cho chúng sanh được ví như tình thương của người mẹ đối với con. Đó là tình yêu thương chân thành, thiết tha nhất mà không có tình thương nào sánh bằng. Cho nên, Đức Quan Thế Âm được người Phật tử khắp nơi xem như hiện thân của một người mẹ hiền cứu độ cho muôn loài được thoát khỏi mọi khổ đau do nghiệp chướng của chúng sanh đã gây ra trong cuộc sống này.
Thượng Tọa Thích Nguyên Tâm được cung thỉnh từ tiểu bang California đã ban cho Phật tử tham dự một thời pháp nói về ý nghĩa và công hạnh của Đức Quán Thế Âm cùng tấm lòng từ bi phổ độ chúng sanh Ngài, mà người Phật tử nên noi theo để cư xử với mọi người chung quanh.
Nhân lễ Vía Bồ Tát Quán Âm thành đạo tại Địa Tạng Viên Quang Tự, NVNN xin trích đăng bài giảng ý nghĩa dưới đây của Hòa Thượng Tuyên Hóa (1918-1995) được ghi lại tại Vạn Phật Thành, California vào khoảng trung tuần tháng 6 âm lịch năm 1988, cách đây ba thập niên, để quý bạn đọc tìm hiểu thêm về vị Bồ Tát hết sức gần gũi với người tin Phật.
Các vị thiện tri thức, có những người đến từ Mã Lai, có người đến từ Phi Luật Tân, có người đến từ Đài Loan, có người đến từ Gia Nã Đại, tôi cũng không nhớ nhiều. Hôm nay là ngày kỷ niệm vía Bồ Tát Quán Thế Âm thành đạo. Bồ Tát Quán Thế Âm trong quá khứ thực hành “vô duyên đại từ, đồng thể đại bi.”
Vì Ngài đại từ với những kẻ không có duyên, cho nên ai ai cũng có duyên với Ngài. Ngài nhìn hết thảy thống khổ của chúng sinh, như thống khổ của chính mình, cho nên gọi là đồng thể đại bi. Ngài đồng thể đại bi và đại từ với kẻ không có duyên, cho nên Ngài đã gieo duyên vô tận vô biên. Ngài và chúng ta mỗi chúng sinh đều có tinh thần không thể phân biệt, cũng có thể nói Ngài luôn luôn nghĩ đến kẻ khác, không có tâm ích kỷ, tâm tự lợi, không có tơ hào tâm chỉ lo cho chính mình. Ngài vì lợi ích hết thảy chúng sinh mà tu hành, do đó hết thảy chúng sinh đặc biệt có duyên với Bồ Tát Quán Thế Âm.
Trong một năm, ngày 19 tháng 2, ngày 19 tháng 6 và ngày 19 tháng 9 âm lịch, trong ba ngày này phần đông đều đến Chùa lễ Bồ Tát Quán Thế Âm tối đa. Mặc dù rất nhiều người bận rộn, vẫn cố gắng đến Chùa lễ bái Bồ Tát Quán Thế Âm. Sự thành tâm như thế là do từ bi nguyện lực của Bồ Tát Quán Thế Âm tiếp dẫn.
Tức nhiên chúng ta tin sâu Bồ Tát Quán Thế Âm, thì mỗi ngày phải thực hành theo hạnh của Bồ Tát Quán Thế Âm, chúng ta phải học tâm bi của Bồ Tát Quán Thế Âm, lợi ích chúng sinh, thời thời khắc khắc tưởng nghĩ đến kẻ khác, đây mới là ngày chân chánh kỷ niệm vía Bồ Tát Quán Thế Âm. Bồ Tát Quán Thế Âm quán xem hết thảy thống khổ của thế gian, tầm thanh cứu khổ. Chúng ta thấy những chúng sinh khốn khổ gian nan thì cố gắng giúp đỡ họ, đó mới là chân chánh tin Bồ Tát Quán Thế Âm, lễ bái Bồ Tát Quán Thế Âm, kỷ niệm Bồ Tát Quán Thế Âm.
Chúng ta mỗi người đều phải học đồng thể đại từ, vô duyên đại bi, đầy đủ tâm từ bi để đại biểu Bồ Tát Quán Thế Âm, cứu độ chúng sinh gặp khổ gặp nạn, như thế mới là chân chánh kỷ niệm Bồ Tát Quán Thế Âm, mới là chân chánh lễ bái Bồ Tát Quán Thế Âm. Về nhà rồi thì nổi nóng giận, nhìn cái này không tốt, cái kia cũng không đúng. Chân chánh kỷ niệm Bồ Tát Quán Thế Âm là phải lợi người, không nên nổi nóng giận, không sinh phiền não, không có tham sân si, đó mới là chân chánh kỷ niệm Bồ Tát Quán Thế Âm.
Các bạn đừng quên rằng Bồ Tát Quán Thế Âm, không nổi nóng giận với bất cứ ai. Bạn lễ bái Bồ Tát xong rồi, về nhà lại nóng giận như cũ thì Bồ Tát Quán Thế Âm lo lắng cho bạn, nói bạn không bỏ tính nóng giận, thì đến khi nào mới minh bạch Phật pháp? Hy vọng mọi người đừng làm cho Bồ Tát Quán Thế Âm lo lắng, không an tâm.
Các bạn, hôm nay không biết thức ăn chay có ngon chăng, tôi già rồi không còn biết mùi vị, các bạn ăn ngon hay không tôi không biết, tôi cũng không muốn các bạn biết, nếu ngon thì các bạn hoan hỉ, không ngon thì sinh phiền não. Tôi không muốn các bạn sinh phiền não. Không hoan hỉ cũng không phiền não, đó mới là mùi vị đạo chân chính. Hy vọng các bạn càng ngày càng tinh tấn, siêng tu giới định huệ, tức diệt tham sân si.
Hòa Thượng Tuyên Hóa

About nvngaynay

Comments are closed.

Scroll To Top