Người Việt Ngày Nay
Breaking News
Home / TIN TỨC / TIN CỘNG ĐỒNG / GX Các Thánh Tử Đạo VN Seattle Thắp Nến Cầu Nguyện cho Quê Hương

GX Các Thánh Tử Đạo VN Seattle Thắp Nến Cầu Nguyện cho Quê Hương

Thánh lễ cầu nguyện do cha chánh xứ Đào Xuân Thành chủ tế, cùng đồng tế có cha Dương Hữu Nhân

Mọi người cùng thắp nến cầu nguyện cho Việt Nam

Chiều thứ Bảy ngày 04 tháng 8 năm 2018, hướng về quê hương Việt Nam, trước nổi đau của DânTộc, đông đảo giáo dân giáo xứ CTTĐVN đã tham dự thánh lễ và buổi thắp nến cầu nguyện cho Việt Nam.
Đúng 6 giờ thánh lễ cầu nguyện được cử hành do cha chánh xứ Đào Xuân Thành chủ tế, cùng đồng tế có cha Dương Hữu Nhân. Cha Nhân người Canada ngài đang nhận lãnh sứ vụ cổ động việc phong Chân Phước cho cha Trương Bửu Diêp. Ngài nói tiếng Việt khá rành.
Cha Dương Hữu Nhân phụ trách giảng lễ. Trong bài giảng ngài đã đề cập đến gương đạo đức của cha Trương Bửu Diệp, nhất là lòng thương người nghèo của cha Diệp.
Sau phần lời nguyện kết lễ, cha chủ tế nói rằng giờ đây chúng ta cùng hướng về Quê Hương Việt Nam, chúng ta cùng nhau tham dự buổi thắp nến cầu nguyện cho Việt Nam. Cha chủ tế và cha Dương Hữu Nhân tiến đến quỳ trước cung thánh để chủ sự buổi thắp nến. Đèn trong nhà thờ tắt, anh Nghĩa MC từ Ca Đoàn nói: Kính thưa cộng đoàn. Trong tinh thần uống nước nhớ nguồn. Từ hải ngoại, trong giáo đường ấm cúng này, hôm nay chúng ta cùng nhau hướng về đất Mẹ và cùng nhau cử hành buổi thắp nến cầu nguyện cho Việt Nam. Kính mời ca đoàn hát bài Mẹ Rất nhân từ.
Bài hát Mẹ rất nhân từ vừa dứt, cha chủ sự cất lên lời nguyện cầu:
Lạy Chúa là Cha Toàn Năng, hôm nay tất cả chúng con đây cùng nhau hướng về quê hương Việt Nam. Lạy Chúa, Dân tộc Việt đang ở trong giai đoạn đen tối nhất của lịch sử, do nạn xâm lăng của Tàu Cộng. Nhà cầm quyền Việt Nam bất chấp sự tồn vong của dân tộc, quên mất cội nguồn dân tộc và đang từng bước dâng đất bán biển cho Tàu Cộng.
Lạy Chúa, Dân Tộc Việt Nam chúng con đã trải qua bao năm thống khổ dưới ách thống trị độc tài của đảng cộng sản vô thần kể từ ngày miền Nam lọt vào tay cộng sản. Bốn Mươi Ba năm nhìn lại, chưa một ngày người dân Việt được sống trong cảnh an bình hạnh phúc. Chưa một ngày người dân Việt được hưởng một nền công lý và hoà bình đích thực. Xã hội ngày càng mất hết căn tính của Dân Tộc Việt. Nạn bất công ngày càng thậm tệ trước mối đe dọa của ngoại bang do đảng cộng sản Việt Nam cúi đầu làm tay sai cho Tàu Cộng.
Trong giờ phút thiêng liêng này, chúng con dâng lên Chúa lời khẩn nguyện thiết tha nhất của chúng con: Xin Chúa cho quê hương Việt Nam sớm chấm dứt nạn cộng sản vô thần để mọi người dân được sống trong an bình hạnh phúc. Xin Chúa qui tụ khối đoàn kết toàn dân, để cùng nhau giải cứu quê hương Việt Nam sớm thoát ra khỏi bàn tay xâm lăng của Tàu cộng do sự tiếp tay của đảng cộng sản Việt Nam vô thần, Xin Đức Mẹ La Vang và Các Thánh Tử Đạo Việt Nam cầu bầu, chúng con cầu xin nhờ công nghiệp của Đức Kitô Chúa chúng con Amen.
Sau phút cầu nguyện của cha chủ sự, ca đoàn hát bài kinh Hoà Bình: Lạy Chúa từ nhân, xin cho con biết mến yêu và phụng sự trong mọi người. Lạy Chúa xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa….
Bài kinh hoà bình kết thúc, Cha chủ tế và cha Nhân cùng ban phép lành cuối lễ. Buổi Thắp Nến khá cảm động với lời nguyện cầu tha thiết: Xin cho quê hương Việt Nam sớm chấm dứt nạn cộng sản vô thần để mọi người dân được sống trong an bình hạnh phúc. Thánh lễ và buổi thắp nến cầu nguyện cho Việt Nam kết thúc 7 giờ 40, mọi người chia tay ra về trong tâm tình tạ ơn.

Nguyễn An Quý

 

Nguyễn An Quý

About nvngaynay

Comments are closed.

Scroll To Top