Người Việt Ngày Nay
Breaking News
Home / TIN TỨC / Đường hầm SR 99 sẽ bắt đầu thu lệ phí vào ngày 9/11/2019

Đường hầm SR 99 sẽ bắt đầu thu lệ phí vào ngày 9/11/2019

Washington State Department of Transportation (WSDOT, Sở Giao Thông Vận Tải Tiểu Bang Washington) vừa đưa ra thông báo cho biết các xe sử dụng đường hầm SR 99 sẽ bắt đầu phải trả lệ phí cầu đường, kể từ ngày 9/11/2019.
Luật tiểu bang yêu cầu sử dụng doanh thu từ lệ phí xử dụng đường hầm SR 99, để hoàn trả 200 triệu đô la chi phí xây dựng và bảo trì đường hầm. Đường hầm dài hai dặm SR 99 chạy bên dưới khu trung tâm Seattle và đã đi vào hoạt động vào tháng 2/2019.
Thẻ Good To Go! cho phép các xe qua đường hầm SR 99 chỉ phải trả mức phí cầu đường thấp nhất có thể từ $1 đến $2.25, tùy theo thời gian trong ngày. Nếu không có tài khoản Good To Go, lệ phí cầu đường sẽ mắc hơn $2 đô la cho mỗi lần sử dụng.
Làm thế nào để lấy thẻ Good To Go
Có một số lượng hạn chế các thẻ dán Good To Go! miễn phí dành cho người sử dụng đường hầm SR 99. Cách tốt nhất để lấy thẻ là qua trang mạng tại 99tunnel.com. Tất cả các thẻ Good To Go! hiện có sẽ hoạt động trong đường hầm SR 99.
Mọi người cũng có thể mua thẻ tại MyGoodToGo.com, hay tại các chợ Fred Meyer và QFC và tại các trung tâm dịch vụ khách hàng. Trung tâm tổng đài Good To Go 866-936-8246 có thể giúp khách hàng, tuy nhiên, mỗi lần gọi phải chờ đợi lâu hơn thường lệ.

About nvngaynay

Comments are closed.

Scroll To Top