Người Việt Ngày Nay
Breaking News
Home / TIN TỨC / Dự luật chia cắt Washington thành 2 tiểu bang riêng biệt

Dự luật chia cắt Washington thành 2 tiểu bang riêng biệt

Hai dân biểu của quốc hội tiểu bang Washington vừa đệ trình một dự luật mới, đề nghị thành lập tiểu bang thứ 51 bằng cách chia Washington thành hai tiểu bang riêng biệt, được ngăn cách dọc theo dãy núi Cascade Mountains
Dự luật có tên House Bill 1239, sẽ tạo ra tiểu bang mới có tên là Liberty. Biên giới của tiểu bang thứ 51 sẽ bao gồm khu vực cao nhất của dãy núi Cascade dọc theo biên giới phía tây của các quận Okanogan, Chelan, Kittitas, Yakima và Klickitat. Biên giới phía đông, phía bắc và phía nam của Liberty là các biên giới hiện có của tiểu bang.
Dự luật mới được tài trợ bởi hai Dân biểu Rob Chase và Bob McCaslin. Cả hai dân biểu đều đại diện cho khu vực Spokane.

About nvngaynay

Comments are closed.

Scroll To Top