Người Việt Ngày Nay
Breaking News
Home / TIN TỨC / TIN CỘNG ĐỒNG / CĐNV/WA tham dự lễ ký ban hành các luật mới về bầu cử

CĐNV/WA tham dự lễ ký ban hành các luật mới về bầu cử

Từ phải: TĐ WA Jay Inslee, Chủ tịch CĐNV Nguyễn Xuân Khanh, TNS WA Bob Hasegawa, và 1 viên chức chính quyền tại lễ ký ban hành luật mới

Vào trưa thứ Hai ngày 19/3/2018, trước sự chứng kiến của đông đảo cử tọa bao gồm các viên chức chính quyền và dân cử các cấp cùng đại diện công đồng cư dân tại địa phương, Thống đốc Jay Inslee đã ký ban hành một loạt các luật mới nhằm mục đích tạo sự quan tâm cũng như giúp tăng thêm số lượng cử tri tham gia vào các sinh hoạt bầu cử, thực thi quyền dân chủ hiến định.
Đại diện cộng đồng người Việt tại địa phương là ông Nguyễn Xuân Khanh, Chủ tịch Hội Đồng Đại Diện CĐNVQG/WA, cùng với đại diện các cộng đồng bạn khác đã được mời  tham dự sự kiện đặc biệt trên, được tổ chức tại Hội trường của Trường Foster High School, ở Tukwila, phía nam Seattle.
Một trong các luật mới, cho phép các thiếu niên trong hạn tuổi 16 và 17, kể từ đầu tháng 7/2019 mặc dầu chưa chính thức tham gia bỏ phiếu, nhưng có thể ghi danh bầu cử; và thời gian hiệu lực ghi danh bầu cử của cử tri sẽ không bị giới hạn như trước đây, mà có thể kéo dài cho đến ngày cuộc bầu cử diễn ra.
Thỏa thuận theo Hội nghị Quốc gia của các nhà lập pháp cấp tiểu bang, Washington cùng với 12 tiểu bang khác và khu vục Washing D.C cho phép ghi danh bầu cử khi bắt đầu ở tuổi 16; 4 tiểu bang khác cho phép ghi danh ở tuổi 17, và năm tiểu bang có nhiều quy định khác nhau cho phép một người có thể ghi danh trước khi họ gần 18 tuổi.
Các luật mới được Thống đốc Jay Inslee chính thức ký tại buổi lễ, bao gồm:
– Cho phép hệ thống tự động ghi danh cử tri khi công dân lấy bằng lái xe hay làm thẻ căn cước tại các văn phòng của cơ quan Department of Licensing trên toàn tiểu bang. Đồng thời các cơ quan của tiểu bang có yêu cầu tình trạng công dân sẽ tự động ghi danh vào danh sánh cử tri nếu những người này hội đủ các điều kiện đi bầu và được sự chấp thuận của văn phòng Thống đốc. Thí dụ những người ghi danh mua bảo hiểm sức khỏe của tiểu bang cũng sẽ được nêu ra vấn đề ghi danh đi bầu. Luật mới này sẽ bắt đầu thực hiện kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2019.
– Gia hạn hiệu lực thời gian ghi danh cử tri. Luật mới này sẽ bảo đảm cho tất cả cử tri đủ điều kiện ở tiểu bang Washington có thể gia hạn thời gian ghi danh qua mạng điện toán cho đến trước 8 giờ tối của ngày bầu cử. Nếu ghi danh bằng thư qua đường bưu điện thì thời hạn là 8 ngày trước ngày bầu cử, thay vì 29 ngày như quy định trước đây.
Những người ủng hộ luật mới này nói rằng gia hạn ghi danh cử tri cho đến ngày bầu cử có thể gia tăng số lượng cử tri đi bầu tại iểu bang lên đến 10 phần trăm. Luật này sẽ có hiệu lực từ ngày 30 tháng 6 năm 2019.
– Những công dân ở từ 16 tuổi có thể ghi danh cử tri mặc dầu họ chưa được đi bầu, cho đến khi đúng 18 tuổi. Những người ủng hộ cho biết mục đích của luật mới này là để mọi người dân có thể tham gia vào hoạt động bầu cử sớm. Việc ghi danh trước khi chính thức được đi bầu sẽ giúp cho thành phần trẻ có thêm sự quan tâm và nhiều khả năng tham dự bầu cử khi họ bước vào tuổi 18. Luật mới sẽ bắt đầu có hiệu lực vào ngày 1 tháng 7 năm 2019.
– Nhằm bảo đảm minh bạch hóa tiến trình bầu cử, các tổ chức bất vụ lợi phải cung cấp cho Ủy ban tiết lộ thông tin công cộng, các khoản đóng góp cho các chương trình vận động tranh cử. Cho đến nay, chỉ có các ủy ban hành động chính trị cung cấp thông tin về các nhà tài trợ cho các quỹ bầu cử, nhưng các tổ chức bất vụ lợi thì được miễn trừ. Luật mới này sẽ bắt đầu đưọc áp dụng kể từ ngày đầu năm 2019.

About nvngaynay

Comments are closed.

Scroll To Top