Người Việt Ngày Nay
Breaking News
Home / TIN TỨC / TIN CỘNG ĐỒNG / Cập nhật quan trọng của chương trình trợ giúp PPP

Cập nhật quan trọng của chương trình trợ giúp PPP

Vào hôm thứ Hai ngày 22/ 2, chính quyền Biden-Harris đã công bố những thay đổi quan trọng đối với chương trình cứu trợ đại dịch Covid-19 của cơ quan Small Business Administration (SBA, Cơ Quan Quản Lý Doanh Nghiệp Nhỏ) để bảo đảm sự công bằng:

 • Từ ngày 24/2 đến ngày 9/3, là thời gian nộp đơn cho SBA để xin trợ giúp khoản vay của Chương Trình Bảo Vệ Tiền Lương (PPP). Đây là thời gian 14 ngày dành riêng cho các doanh nghiệp và tổ chức phi lợi nhuận có ít hơn 20 nhân viên.
 • Các chủ cở sở thương mại nhỏ, các nhà thầu độc lập và các cá nhân tự kinh doanh sẽ nhận được nhiều hỗ trợ tài chính hơn.
 • Các chủ doanh nghiệp nhỏ là người nhập cư và người tị nạn có Individual Taxpayer Identification Number (ITIN) sẽ đủ điều kiện để nộp đơn xin trợ giúp PPP.
 • Các chủ doanh nghiệp nhỏ trước đây đã từng bị giam giữ với tiền án không gian lận, đủ điều kiện để nộp đơn PPP.
 • Các chủ doanh nghiệp nhỏ bị ảnh hưởng bởi khoản nợ quá hạn tiền nợ sinh viên của liên bang đủ điều kiện để nộp đơn PPP.
  PPP cung cấp các khoản vay có thể không cần phải trả lại để giúp các doanh nghiệp nhỏ trả lương cho nhân viên và các chi phí khác do bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Thời gian nộp đơn được mở cho những người vay lần đầu và người vay lần hai. Một số điểm nổi bật của chương trình PPP mới bao gồm:
 • Người vay lần đầu có thể vay gấp 2,5 lần số tiền lương trung bình hàng tháng của doanh nghiệp, khoản vay tối đa là 10 triệu đô la.
 • Những người vay lần hai có thể vay khoản vay PPP trước đó của họ. Khoản vay thứ hai có thể lên đến 2,5 lần số tiền lương trung bình hàng tháng của doanh nghiệp, khoản vay tối đa là 2 triệu đô la.
 • Doanh Nghiệp Khách Sạn và Thực Phẩm có thể vay gấp 3,5 lần số tiền lương trung bình hàng tháng của doanh nghiệp, khoản vay tối đa là 2 triệu đô la.
 • 100% khoản vay sẽ được xóa dựa trên mức chia 60%/40%.
 • Ít nhất 60% khoản vay được sử dụng để trả lương cho nhân viên hoặc tự trả lương cho bản thân nếu quý vị là chủ sở hữu hoặc nhà thầu độc lập.
 • Không quá 40% khoản vay được sử dụng để trả tiền thuê mặt bằng, thế chấp, lãi suất và/hoặc các tiện ích.
 • Khoản vay được mở rộng để sử dụng cho các chi phí hoạt động, thiệt hại tài sản, chi phí hàng hóa và chi phí để bảo vệ sức khỏe nhân viên.
  Thời gian áp dụng độc quyền 14 ngày bắt đầu từ thứ Tư, ngày 24/2/2021. Hạn chót nộp đơn cho tất cả các đơn xin trợ giúp PPP là ngày 31/3/2021.
  Quý vị có cần sự trợ giúp để nộp hồ sơ PPP hoặc để biết thêm những nguồn lực hỗ trợ của liên bang nào có sẵn cho quý vị và doanh nghiệp nhỏ của quý vị không? Hãy liên hệ với Seattle Office of Economic Development (OED) theo số 206-684-8090 hoặc OED@seattle.gov để được hỗ trợ.
  Đồng hương người Việt có thể liên lạc với Huỳnh Linh ở số (206)503-0657 để đưọc hướng dẫn bằng tiếng Việt.

About nvngaynay

Comments are closed.

Scroll To Top