Người Việt Ngày Nay
Breaking News
Home / TIN TỨC / TIN CỘNG ĐỒNG / Cảnh báo lừa đảo nhắm vào các tiểu thương đang nộp đơn xin trợ giúp thảm họa Covid-19

Cảnh báo lừa đảo nhắm vào các tiểu thương đang nộp đơn xin trợ giúp thảm họa Covid-19

Văn phòng Phát triển Kinh tế Thành phố Seattle (Office of Economic Development – OED) vừa đưa ra cảnh báo việc các đối tượng lừa đảo lợi dụng các tiểu thương bị ảnh hưởng tài chính bởi đại dịch Covid-19.
OED đã nhận được nhiều báo cáo về việc đối tượng lừa đảo giả làm người cho vay hoặc giúp đở đề nghị hỗ trợ các tiểu thương hay chủ cơ sờ doanh nghiệp nhỏ, thiết lập hồ sơ đăng ký các khoản vay từ Cơ quan Quản Lý Doanh Nghiệp Nhỏ của Liên Bang (Small Business Administration – SBA).
“Thật đáng buồn khi có người giở trò lừa đảo các tiểu thương trong thời gian khó khăn này,” Giám đốc Văn phòng OED Bobby Lee phát biểu. “Bất cứ ai cũng có thể là nạn nhân của một vụ lừa đảo liên quan đến Covid-19. OED sẵn sàng hỗ trợ các doanh nghiệp vượt qua thời gian đại dịch cũng như trong giai đoạn kinh tế hồi phục sau này. Chúng tôi kêu gọi quý vị tiểu thương phải cảnh giác với những người mà quý vị tiết lộ thông tin và yêu cầu quý vị báo cáo những đối tượng tình nghi lừa đảo cho Văn phòng Tổng Chưởng Lý tiểu bang Washington (Washington State Attorney General’s Office).
Nếu có ai đó liên lạc hứa sẽ giúp quý vị nhận được chấp thuận khoản vay từ Cơ quan SBA và đề nghị quý vị trả trước lệ phí cho họ; hoặc một người nào đó đưa đề nghị sẽ mượn lại món nợ của quý vị vừa được SBA chấp thuận và sẵn sàng trả lãi xuất cao hơn; quý vị nên nghi ngờ đây là hành động gian lận. Không có bất kỳ lệ phí khi xin các khoản vay SBA, bao gồm Cho vay Thảm họa Kinh tế (Economic Injury Disaster Loans – EIDL), Chương trình Bảo vệ Tiền lương (Paycheck Protection Program – PPP), SBA Express Bridge Loans, và Giảm nợ SBA (SBA Debt Relief). Bất kỳ cơ thở thương mại nhỏ nào cũng có cơ hội đăng ký các khoản vay liên bang trên hoàn toàn miễn phí.
Văn phòng OED cung cấp hướng dẫn thiết lập hồ sơ miễn phí cho tất cả các chủ doanh nghiệp nhỏ muốn đăng ký khoản vay SBA, bao gồm các chương trình EIDL, PPP, SBA Express Bridge Loan và Giảm nợ SBA (SBA Debt Relief). Các doanh nghiệp có thể gọi Văn phòng OED theo số (206) 684-8090 từ thứ Hai đến thứ Sáu, từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều hoặc gửi email cho OED theo địa chỉ oed@seatussy.gov bất cứ lúc nào và việc hỗ trợ hoàn toàn miễn phí. Khi gọi, quý vị có thể yêu cầu cần thông dịch viên. Hỗ trợ này cũng miễn phí.
Các đối tượng lừa đảo thường có khuynh hướng nhắm vào các tiểu thương trong cộng đồng di dân và tỵ nạn, lợi dụng trở ngại ngôn ngữ hoặc thông tin sai lệch.
Nếu nghi ngờ gặp phải đối tượng lừa đảo, OED đề nghị các tiểu thưong báo cáo sự việc lên Văn phòng Tổng chưởng lý của tiểu bang Washington (Washington State Office of Attorney General), bằng cách gọi số 1-800-551-4636 từ thứ Hai đến thứ Sáu, 10 giờ sáng đến 3 giờ chiều hoặc báo cáo tại trang web: https://fortress.wa.gov/atg/formhandler/ago/ComplaintForm.aspx

About nvngaynay

Comments are closed.

Scroll To Top