Người Việt Ngày Nay
Breaking News
Home / TIN TỔNG HỢP / Những Giáo Lý Sai Trật của Giáo Hội Đức Chúa Trời Mẹ

Những Giáo Lý Sai Trật của Giáo Hội Đức Chúa Trời Mẹ

Gần đây trong và ngoài nước dấy lên phong trào truyền giáo của Giáo hội tự xưng là Hiệp Hội Truyền Giáo Thế Giới, Hội Thánh của Đức Chúa Trời. Đây là hiện tượng của dị giáo đang lan tràn nhiều nơi trên thế giới trong đó có Hoa Kỳ và Việt Nam. Giáo hội này do Ahn Sahng-hong sáng lập năm 1964 và được tiếp nối bởi Kim Joo-cheol và Jang Gil-ja vào năm 1985. Giáo hội này đã bị Hội Đồng Toàn Quốc của các Hội Thánh tại Hàn Quốc lên án là “phạm thương, dị giáo và cuồng giáo” (theo Wiki). Mục đích của bài viết này là nhằm giúp cho Con Dân Chúa khắp nơi hiểu rõ Lẽ Thật từ Kinh Thánh so với những giáo lý sai trật đang được lan tràn. Kinh thánh cho biết thời đại cuối cùng sẽ có nhiều tiên tri giả dấy lên. Chúng ta không ngạc nhiên về việc tin và truyền các giáo lý giả từ các tiên tri giả. Sau đây là những điểm chính về các giáo lý sai trật của giáo hội này so với chân lý của Kinh Thánh.
Tà giáo điểm thứ 1: Ahn Sahng-Hong tự cho mình là Chúa Christ tái lâm (đến lần thứ hai). Trích, “Christ Ahn Sahng-Hong” đã đến như là Chúa Cứu Thế trong thời đại Thánh Linh và thật là Sự Tái Lâm của Chúa Giê-su – “Christ Ahn Sahng-Hong” came as the Savior in the age of the Holy Spirit and was truly the Second Coming of Christ
Chân lý từ Kinh thánh: Kinh thánh cho biết sự Tái Lâm của Chúa Giê-su Christ là một điều hệ trọng và chỉ có mình Cha biết ngày và giờ. Nhưng khi Chúa Giê-su tái lâm thì cả trên trời và dưới đất đều biết. Ngài sẽ đến trong đại quyền đại vinh, là Vua Của Các Vua, Chúa Của Các Chúa. Cho đến hôm nay, Chúa Giê-su vẫn chưa tái lâm. Như vậy Ahn Sahng-Hong tự xưng là Christ tái lâm, thật đây là christ giả, như bao nhiêu christ giả và tiên tri giả khác đã tự xưng. Tự tôn và tôn một con người tên Ahn Sahng-Hong là Đấng Christ là tội lộng ngôn và hoàn toàn sai trật với lời Kinh Thánh.
Chúa Giê-su Christ tái lâm sẽ là Đấng Vinh Hiển từ trời ngự đến không phải thọ thai làm một con người như lần thứ nhất và được mọi người xem thấy. Theo trình tự, Ngài cũng sẽ khiến mọi người, tin hay không tin Ngài, sống lại để chịu phán xét.
Khải huyền 1: 7 Kìa, Ngài đến giữa những đám mây, mọi mắt sẽ trong thấy, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cùng trông thấy; hết thảy các chi họ trong thế gian sẽ than khóc vì cớ Ngài. Quả thật vậy. A-men!
Ma-thi-ơ 24: 30 Khi ấy, điềm Con người sẽ hiện ra ở trên trời, mọi dân tộc dưới đất sẽ đấm ngực, và thấy Con người lấy đại quyền đại vinh ngự trên mây trời mà xuống.
Ma-thi-ơ 25: 31 Khi Con người (Chúa Giê-su Christ) ngự trong sự vinh hiển mình mà đến với các thiên sứ thánh, thì Ngài sẽ ngồi trên ngôi vinh hiển của Ngài.
Tà giáo điểm thứ 2: Họ cũng tin rằng có Đức Chúa Trời Cha và Đức Chúa Trời Mẹ. Đức Chúa Trời Mẹ đã đến trong xác thịt một người bình thường ở Hàn Quốc. Ahn Sahng-Hong tự cho là Christ tái lâm và vợ tâm linh của ông là bà Zahng Gil-Jah là “Đức Chúa Trời Mẹ.” Giáo lý họ dạy rằng: “Đức Chúa Trời Mẹ là cốt lõi của niềm tin chúng ta và dấu chỉ soi đường chúng ta… Đức Chúa Trời Mẹ đứng cạnh bên và cầu thay cho chúng ta khi chúng ta đối mặt với nan đề – God the Mother is the core of our faith and the figure that guides us. . . . God the Mother stands by and prays for us whenever we face hardships.”
Chân lý từ Kinh thánh: Kinh thánh cho biết chỉ có một Đức Chúa Trời Ba Ngôi: Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Linh, không hề có Đức Chúa Trời Mẹ. Không có Đức Chúa Trời bốn ngôi và bà Zahng Gil-Jah, Đức Chúa Trời Mẹ, là tà giáo. Tại đây chúng ta cũng nên xác định lại, Bà Mari là mẹ của Chúa Giê-su về phần xác chớ không phải mẹ Thiên Chúa về phần linh. Bà cũng chỉ là một tạo vật, một tôi tớ của Thiên Chúa và chỉ nên kính trọng nhưng không được thờ phượng.
Ma-thi-ơ 28: 19 Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhơn danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báp tem cho họ, 20 và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và nầy, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế.
Luca 3: 22 Đức Thánh Linh lấy hình chim bò câu ngự xuống trên Ngài; lại có tiếng từ trên trời phán rằng: Ngươi là Con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đường.
Ga-la-ti 4: 6 Lại vì anh em là con, nên Đức Chúa Trời đã ban Thánh Linh của Con Ngài vào lòng chúng ta, kêu rằng: A-ba! Cha!
Tà giáo điểm thứ 3: Họ tin rằng sự cứu chuộc trong danh Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Giê-su và Ahn Sahng-Hong. Phép Báp-têm là sự đòi hỏi để nhận sự cứu rỗi.
Chân lý từ Kinh thánh: Lẽ thật từ Kinh thánh xác định rằng chỉ có Chúa Giê-su Christ, Ngôi Hai Thiên Chúa, đã nhập thế nhập thể để trở nên người do Đức Thánh Linh và sinh bởi nữ đồng trinh Ma-ri. Ngài là Đấng Thần Nhân duy nhất đã giáng sinh tại thành Beth-lê-hem, xứ Do Thái, truyền giảng phúc âm, chịu chết và sống lại để hoàn tất chương trình cứu chuộc cho nhân loại. Sự cứu chuộc chỉ có ở trong Danh Chúa Giê-su Christ, không ở trong danh của Ahn Sahng-Hong, một con người không hơn không kém.
Công vụ 4: 11 Giê-su nầy là hòn đá bị các ông xây nhà bỏ ra, rồi trở nên hòn đá tảng. 12 Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác; vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu.
Ê-phê-sô 2: Đức Chúa Trời, là Đấng giàu lòng thương xót, vì cớ lòng yêu thương lớn Ngài đem mà yêu chúng ta, 5 nên đang khi chúng ta chết vì tội mình, thì Ngài làm cho chúng ta sống với Đấng Christ, ấy là nhờ ân điển mà anh em được cứu, 6 và Ngài làm cho chúng ta đồng sống lại và đồng ngồi trong các nơi trên trời trong Đức Chúa Jêsus Christ, 7 hầu cho về đời sau tỏ ra sự giàu có vô hạn của ân điển Ngài, mà Ngài bởi lòng nhơn từ đã dùng ra cho chúng ta trong Đức Chúa Jêsus Christ. 8 Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời.
Tóm lượt lịch sử của Giáo Hội Đức Chúa Trời Mẹ trích từ Từ Điển Bách Khoa Wiki.
⦁ 1948 – Ahn Sahng-Hong tuyên bố từ bỏ niềm tin Phật giáo, theo Giáo Hội Cơ Đốc Phục Lâm An Thất Nhật và nhận phép Báp-têm;
⦁ 3/1962 – Ahn Sahng-Hong bị khai trừ khỏi Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm bởi tranh cãi về ý nghĩa của thập tự giá, ông cùng 23 người rời bỏ giáo hội;
⦁ 28/04/1964 – Ahn Sahng-Hong thành lập Hội Thánh của Đức Chúa Trời Nhân Chứng Jesus (Witnesses of Jesus Church of God) tại Nam Hàn;
⦁ 1970 – 4 hội thánh được thành lập tại Nam Hàn
⦁ 1980 – Tổng cộng 13 hội thánh được thành lập tại Nam Hàn
⦁ 1985 – Ahn Sahng-hong qua đời vào tháng 2/1985; Hội Thánh của Đức Chúa Trời Nhân chứng Jesus phân thành hai tổ chức mới: Hội Thánh của Đức Chúa Trời Giao Ước Mới Lễ Vượt Qua (Tổng hội đặt tại Busan) và Hội Thánh của Đức Chúa Trời Nhân chứng Ahn Sahng-hong (chuyển tới Seoul)
⦁ 2007 – Hơn 100 hội chi nhánh được thành lập ở nước ngoài, 800.000 tín đồ
⦁ 2017 – Có hơn 7000 hội chi nhánh thành viên
Chú ý: Giáo hội này phát triển mạnh trong thời gian 10 năm qua.
Ngoài ra Giáo hội này cũng thực hành việc giữ ngày Thứ Bảy, giữ các trọng lễ trong Cựu Ước, phục nữ trùm đầu.
Tóm lại:
Về vấn đề tự do tôn giáo. Chúng ta sẽ tôn trọng giáo hội này như là một tôn giáo mới nếu họ không dùng lời Kinh thánh để giảng dạy và để quyền xét đoán thuộc về Đức Chúa Trời. Nhưng vì họ dùng lời Kinh thánh nhưng lại dạy những điều trái nghịch lại với Chân Lý của Lời Chúa, cho nên, chúng ta phải cảnh tỉnh và ngăn chặn sự lan rộng của tà giáo vào các Hội thánh.
Phân biệt danh xưng. Để tránh nhầm lẫn chúng ta không nên dùng chữ Hội Thánh Đức Chúa Trời mỗi khi đề cập đến niềm tin này, nhưng dùng danh xưng Giáo Hội Đức Chúa Trời Mẹ để dễ phân biệt.
Dạy Lẽ Thật. Luôn tăng cường dạy Con Cái Chúa về Lẽ Thật và Biện Giáo để Con Dân Chúa phân biệt.
Đừng để cái thực vực mình. Tổ chức này làm thiện nguyện rất nhiều và tung tiền ra để tìm người lãnh đạo và người gia nhập cho nên phải cẩn thận về nhu cầu vật chất được đáp ứng.
Hê-bơ-rơ 13: 9 Anh em chớ để cho mọi thứ đạo lạ dỗ dành mình; vì lòng nhờ ân điển được vững bền, ấy là tốt, chớ không phải nhờ đồ ăn, là sự chẳng ích chi cho kẻ làm như vậy.
Công vụ 20: 28 Anh em hãy giữ lấy mình, mà luôn cả bầy mà Đức Thánh Linh đã lập anh em làm kẻ coi sóc, để chăn Hội thánh của Đức Chúa Trời, mà Ngài đã mua bằng chính huyết mình. 29 Còn tôi biết rằng sau khi tôi đi sẽ có muông sói dữ tợn xen vào trong vòng anh em, chẳng tiếc bầy đâu; 30 lại giữa anh em cũng sẽ có những người hung ác dấy lên, ráng sức dỗ môn đồ theo họ.
Ma-thi-ơ 7: 15 Hãy coi chừng tiên tri giả, là những kẻ mang lốt chiên đến cùng các ngươi, song bề trong thật là muông sói hay cắn xé. 16 Các ngươi nhờ những trái nó mà nhận biết được. Nào có ai hái trái nho nơi bụi gai, hay là trái vả nơi bụi tật lê

Mục sư Tiến Sĩ Phan Phước Lành
Chủ Tịch Liên Hữu Tin Lành Baptist Việt Nam tại Hoa Kỳ và Gia-nã-đại
Mục sư quản nhiệm Agape Baptist Church bang Washington
Giáo sư của các Viện Thần Học

About nvngaynay

Comments are closed.

Scroll To Top