Người Việt Ngày Nay
Breaking News
Home / SỨC KHỎE / Chạy Ngược Cũng Tốt

Chạy Ngược Cũng Tốt

Chay ngược là một phương pháp thể dục được ưa chuộng với một số lực sĩ ở Châu Âu. Nhưng chạy ngược không hẳn đã thích nghi với tất cả mọi người.
Nhưng cuộc nghiên cứu mới cho thấy chạy ngược, tức là chạy lùi về phía sau, thay vì chạy về phía trước, có lợi cho sức khỏe, tăng phản ứng nhanh nhẹn, nhưng có thể sẽ làm té ngã.
Phản ứng cơ khí sinh hóa (biomechanics) khi chạy ngược gần như chính xác là sự đảo ngược việc chạy tới trước. Theo cuộc nghiên cứu năm 2011, khi chạy ngược về phía sau, một số bắp thịt và gân sẽ dồn năng lượng vào các mô nơi bàn chân và bắp chân.
Khi chạy ngược sẽ đốt thêm 30% nnăng lượng để đic ùng tốc độ khi chạy tới trước.
Một cuộc nghiên cứu khác trong năm 2014 cho thấy ngay cả trong người đi bộ, khi đi bộ ngược (đi giựt lùi) cũng sẽ tạo ra cải thiện cơ thể hơn là đi bộ về phía trước.
Tương tự, một cuộc nghiên cứu năm 2016 cho thấy các lực sĩ chạy bộ khi để ra thử nghiệm chạy ngược 5 tuần lễ, cho thấy tăng 2.5% hiệu năng hơn vào cuối thời kỳ, so với chạy về phía trước. Và sau đó chạy nhanh hơn mà không cần thêm oxygen.
Tuy nhiên, theo Giáo sư Giovanni Cavagna tại đại học University of Milan ở Italy, người hướngd ẫn một cuộc nghiên cứu năm 2011, nói rằng chạy ngược nên chạy trên đường băng của sân vận động, vì chạy các nơi khác đều có nguy cơ té, gặp tai nạn.

About nvngaynay

Comments are closed.

Scroll To Top