Người Việt Ngày Nay
Breaking News
Home / ĐỜI SỐNG / Tha Cho Người Để Chúa Tha Cho Ta – Chúa Nhật 24 Thường Niên A

Tha Cho Người Để Chúa Tha Cho Ta – Chúa Nhật 24 Thường Niên A

Theo Thánh Kinh Do Thái và Kitô Giáo, tội lỗi đã xâm nhập thế gian trước tiên qua tội của hai Ông Bà Nguyên Tổ Adam và Eva, làm cho trật tự tốt lành ban đầu bị đảo lộn. Từ lúc đó, con người tốt lành như thiên thần, thì nay trở nên hung dữ và thích làm bậy. Ngay người anh trong nhà là Ca-in đã ghen tức và trong cơn thịnh nộ không buôn bỏ được, đã giết em ruột là A-bê-lê (ST. 4:1-8). Cái chết đầu tiên, hậu quả khủng khiếp của tội. Và con người tiếp tục làm khốn cho nhau từ đó, thời này qua thời khác.
Nhưng con người biết ăn năn hối lỗi, nên Thiên Chúa đã cho nhiều bậc Tiên Hiền từng thời kỳ đến để giáo huấn, khuyến dụ như một đoạn trong sách Huấn Ca khuyên ta tha thứ, để dọn đường cho Chúa Giêsu là mẩu gương thứ tha vô điều kiện mọi thời. Để được sáng tỏ thêm, xin đọc ba bài Lời Chúa chất chứa những lẽ chân thật và khôn ngoan theo Lịch Phụng Vụ Chúa Nhật 24 Thường Niên A, ngày 13/09/2020 này.
Bài Ðọc I: Trích sách Huấn Ca, 27, 30 – 28, 9
Thịnh nộ và giận dữ, cả hai đều đáng ghê tởm, người có tội đều mắc cả hai. Ai muốn báo thù, sẽ bị Chúa báo thù, và Chúa nghiêm trị tội lỗi nó. Ngươi hãy tha thứ cho kẻ làm hại ngươi, thì khi ngươi cầu nguyện, ngươi sẽ được tha. Người này tích lòng giận ghét người kia, mà dám xin Chúa cứu chữa sao? Nó chẳng thương xót người đồng loại với nó, mà còn cầu xin tha thứ tội lỗi nó làm sao? Nó là xác thịt mà tích lòng thịnh nộ, thì dám xin Chúa tha thứ làm sao? Ai sẽ khẩn cầu cho tội ác nó?
Ngươi hãy nhớ đến điều sau hết, và chấm dứt hận thù: hãy nhớ đến sự hư nát và sự chết, hãy trung thành với các giới răn. Hãy nhớ kính sợ Thiên Chúa, và đừng giận ghét kẻ khác. Hãy nhớ đến giao ước của Ðấng Tối Cao, và hãy bỏ qua sự lầm lỗi của kẻ khác.
Bài Ðọc II: Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma, Rm 14, 7-9
Anh em thân mến, không ai trong anh em được sống cho mình, và cũng không ai chết cho mình. Vì nếu chúng ta sống, là sống cho Chúa; nếu chúng ta chết, là chết cho Chúa. Vậy, dù sống hay chết, chúng ta đều thuộc về Chúa. Vì lẽ ấy, nếu Ðức Kitô đã chết và sống lại, là để cai trị kẻ sống và kẻ chết.
Phúc Âm: Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu 18, 21-35.
Khi ấy, Phêrô đến thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Lạy Thầy, khi anh em xúc phạm đến con, con phải tha thứ cho họ mấy lần. Có phải đến bảy lần không?” Chúa Giêsu đáp: “Thầy không bảo con phải tha đến bảy lần, nhưng đến bảy mươi lần bảy.
“Về vấn đề này, thì Nước Trời cũng giống như ông vua kia muốn tính sổ với các đầy tớ. Trước hết, người ta dẫn đến vua một người mắc nợ mười ngàn nén bạc. Người này không có gì trả, nên chủ ra lệnh bán y, vợ con và tất cả tài sản của y để trả hết nợ. Người đầy tớ liền sấp mình dưới chân chủ và van lơn rằng: “Xin vui lòng cho tôi khất một kỳ hạn và tôi sẽ trả cho ngài tất cả”. Người chủ động lòng thương, trả tự do và tha nợ cho y.
“Khi ra về, tên đầy tớ gặp một người bạn mắc nợ y một trăm bạc: Y tóm lấy, bóp cổ mà nói rằng: “Hãy trả nợ cho ta”. Bấy giờ người bạn sấp mình dưới chân và van lơn rằng: “Xin vui lòng cho tôi khất một kỳ hạn, tôi sẽ trả hết nợ cho anh”. Y không nghe, bắt người bạn tống giam vào ngục, cho đến khi trả nợ xong.
“Các bạn y chứng kiến cảnh tượng đó, rất khổ tâm, họ liền đi thuật với chủ tất cả câu truyện. Bấy giờ chủ đòi y đến vào bảo rằng: “Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết nợ cho ngươi, vì ngươi đã van xin ta; còn ngươi, sao ngươi không chịu thương bạn ngươi như ta đã thương ngươi?” Chủ nổi giận, trao y cho lý hình hành hạ, cho đến khi trả hết nợ.
“Vậy Cha Ta trên trời cũng xử với các con đúng như thế, nếu mỗi người trong các con không hết lòng tha thứ cho anh em mình”.
Nhân cơ hội này, cũng nên có ít dòng về sách Huấn Ca. Trong hiểu biết ngắn gọn, sách này được sưu tập vào bộ Thánh Kinh Công Giáo, mà không có tên trong một số Thánh Kinh của nhiều chi phái Kitô giáo khác.
Thánh Kinh Công Giáo Việt Nam đặt tên cho Sách qua Bài Đọc I bên dưới, một trích đoạn từ “Sách Huấn Ca” là dựa vào Ý hay Nghĩa của Sách. Sách nầy là của Tác Giả Jesus con của Eleazar, con của Sirach. Còn gọi là Jesus Ben Sirach (Ông Jesus con của Ông Sirach). Hầu hết các ngôn ngữ, riêng Anh Ngữ dùng tên tác giả để gọi tên sách, là Book of Sirach: Sách của Ông Sirach.
Sách nầy được viết hay sưu tập khoảng năm 200 -175 BC, còn gọi là “Sách của Giáo Hội” dùng giáo huấn người mới theo đạo. Đây là cả bộ sưu tập thi ca nhiều điều khôn ngoan, trong việc tuân giữ lề luật Cựu Ước liên quan tới Thiên Chúa, bản thân và người khác.
Mong ước Ông Sirach trở lại cõi trần để những lý lẽ huấn dụ của ông, không chỉ được khẩu phục mà còn tâm phục và đem ra thực hành vào cái thời kỳ mà gian dối hận thù đầy tràn mặt đất, từ trong nhà ra tới ngoài ngỏ, từ trong nước ra hải ngoại. Sau đây chỉ là đôi dòng chỉ dẫn tích cực tác động trong số 51 chương trong sách của Ông:
Khi tha cho người thì lúc cầu nguyện, mới đáng được Chúa tha.
Nếu giận ghét người, mà dám xin Chúa cứu mình? Không thương xót người đồng loại được, mà cầu Chúa thương xót mình? Giữ lòng giận dữ mà dám xin Chúa tha thứ sao? Hãy hoán chiếu đến điều sau cùng là cái chết, để chấm dứt hận thù. Nghĩ đến giao ước yêu thương của Chúa, để bỏ qua lầm lỗi kẻ khác.
Qua tới Bài Phúc Âm, Chúa Giêsu đưa ra dụ ngôn một người mắc nợ vua mười ngàn (10 000) nén bạc, chỉ vì không trả nổi, nên được vua tha nợ. Ra khỏi hoàng cung, hắn túm lấy người bạn thiếu hắn chỉ 100 nén bạc (100 quan tiền) rồi bỏ tù người này tới khi trả hết nợ.
“Mười ngàn (10 000) nén bạc” là bản văn được dùng bên trên. Riêng Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ ghi “mười ngàn yến vàng”. Một yến (nén) vàng = 6000 quan = 6000 ngày lao động. Bản ESV English Bible Standard của Crossway viết: “ten thousand telents” bằng 20 năm lương của một người lao động. Bản Catholic Bible Thánh Kinh công Giáo Anh Ngữ thì diễn ý qua từ ngữ:” a huge amount”: một số tiền lớn.
Bên trên là cách nói thậm thâm, nói quá mức, mà Thánh Kinh thường dùng để diễn tả một việc lớn lao cả thể. Ý nói mình được Trời tha tội, tha lỗi, vì mình không thể đền nổi, nhưng mình không biết đoái thương anh em chỉ vì một chút nợ nhỏ, thì Trời không tha cho mình đâu.
Ông Abraham được Thiên Chúa chọn làm Tổ Phụ để thành lập dân tộc rồi nước Do Thái khoảng 2000 – 1800 trước công nguyên, cùng vào thời kỳ vua Ham-mu-ra-bi (1810 BC) cai trị nước Babylon (Irac hôm nay). Vua này nổi tiếng với những luật lệ được viết thành văn, trong đó có luật “mắt đền mắt, răng đền răng” mà luật Môisen ghi lại trong Thánh Kinh Cựu Ước. Tức là oán thù trả vừa đủ và công bằng. Rồi sau đó thỉ chỉ tha thứ 7 lần là nhiều lắm rồi.
Nhưng khi Chúa Giêsu tới, Ngài dạy tha 70 lần 7 = 490 lần, có nghĩa là tha mãi. Dân gian Việt Nam ta gọi là khi tha được thì tha, bỏ được thì bỏ. Y như trên thánh giá, Chúa Giêsu còn xin Chúa Cha tha cho những kẻ giết mình.
Đôi dòng tâm kinh.
Thiên Chúa như người Cha nhân từ và thương xót. Lúc nào cũng tha thứ mọi lỗi lầm khi con người ăn năn sám hối thật lòng.
Xin cho các vị lãnh đạo tinh thần luôn quảng đại tha thứ mọi xúc phạm, mọi đau khổ do kẻ khác gây ra khi bị hiểu lầm trong lúc thành tâm phục vụ.
Xin Chúa cho tinh thần tha thứ của Chúa là mẩu gương hướng dẫn mọi sinh hoạt thường ngày đời sống chúng con.Xin giúp sức cho chúng con biết tha thứ được như Chúa đã dạy.
Xin cho cộng đoàn/giáo xứ chúng con luôn tha thứ lỗi lầm của người để đáng lãnh nhận ơn tha thứ của Chúa.
Khi nói tha thứ thì dễ, còn thực hành thì rất khó. Xin ban ơn giúp sức để chúng con có thể sống như Chúa mong muốn trong kinh Lạy Cha.

vô hạ

About nvngaynay

Comments are closed.

Scroll To Top